ЗВІТИЗвіт ректора Харківської державної академії культури професора Василя ШЕЙКА
за результатами діяльності в 2020/21 навчальному році


Ліцензований обсяг та фактичний контингент на 01.10.2021 р.

Звіт закладу вищої освіти на початок 2020/2021 навчального року
(денна форма навчання)


Звіт закладу вищої освіти на початок 2020/2021 навчального року
(заочна форма навчання)


Фінансові звіти за І квартал 2021 року

Баланс (форма №1)
Звіт про фінансові результати
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) - за загальним фондом
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) - за спеціальним фондом

Фінансові звіти за ІI квартал 2021 року

Баланс (форма №1)
Звіт про фінансові результати
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) - за загальним фондом
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) - за спеціальним фондом