ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Порядок організації освітнього процесу за допомогою дистанційних технологій в Харківській державній академії культури (нова редакція)
Порядок організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у Харківській державній академії культури (нова редакція)
Наказ "Про заходи запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19"
Наказ "Про продовження карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та організацію освітнього процесу в ХДАК в умовах карантину"
Наказ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів"



Порядк проведення атестаційного іспиту та захисту кваліфікаційної роботи
із застосуванням дистанційних технологій навчання у 2021 році
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність Освітня програма Атестаційний іспит Захист квалфікаційної роботи
Факультет культурології
028 Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурних проектів
034 Культурологія Культурні дослідження
061 Журналістика Журналістика
073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування  
Факультет соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Музеєфікація об'єктів історико-культурної спадщини  
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційно-документна та бібліотечна діяльність  
242 Туризм Туризмознавство
Факультет аудіовізуального мистецтва
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво  
Факультет музичного мистецтва
025 Музичне мистецтво Естрадний спів
Музичне мистецтво естради
Оркестрові духові та ударні інструменти
Хорове диригування
Народні інструменти
Народний спів
Факультет хореографічного мистецтва
024 Хореографія Хореографія  
Факультет сценічного мистецтва
026 Сценічне мистецтво Сценічне мистецтво  



Порядк проведення атестаційного іспиту та захисту кваліфікаційної роботи
із застосуванням дистанційних технологій навчання у 2020 році
І (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність Освітня програма Атестаційний іспит Захист квалфікаційної роботи
Факультет культурології
028 Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент культури та соціальний маркетинг
034 Культурологія Фундаментальна та прикладна культурологія
061 Журналістика Реклама та зв'язки з громадськістю в соціокультурній сфері
Соціальна та культурна журналістика
Факультет соціальних комунікацій
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Музейно-екскурсійна діяльність
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Бібліотечно-інформаційна діяльність
Інформаційна та документаційна діяльність
231 Соціальна робота Анімаційна соціально-педагогічна діяльність
Факультет управління та бізнесу
073 Менеджмент Менеджмент маркетингової діяльності  
242 Туризм Туризмознавство  
Факультет кіно-, телемистецтва
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Режисура телебачення
Оператор телебачення
Телерепортерство
 
Факультет музичного мистецтва
025 Музичне мистецтво Естрадний спів  
Музичне мистецтво естради  
Оркестрові духові та ударні інструменти  
Хорове диригування  
Народні інструменти  
Народний спів  
Факультет хореографічного мистецтва
024 Хореографія Народна хореографія
Сучасна хореографія
Бальна хореографія
 
Факультет театрального мистецтва
026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво драматичного театру і кіно
Режисура естради та масових свят