ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ


Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківської державної академії культури (ХДАК)

Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які здобувають вищу освіту в Харківській державній академії культури

Колективний договір Харківської державної академії культури


Звіт ректора Харківської державної академії культури професора Василя ШЕЙКА за результатами діяльності в 2019/20 навчальному році

Ліцензований обсяг та фактичний контингент на 01.11.2020 р.

Штатний розпис


План роботи Харківської державної академії культури на 2020/2021 навчальний рік

План роботи Вченої ради Харківської державної академї культури на 2020/2021 навчальний рік

Кодекс академічної доброчесності Харківської державної академї культури


Наказ про створення Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики

Наукова культурологічна школа
Василя Миколайовича Шейка

План роботи студентської ради Харківської державної академії культури на 2019-2020 навчальний рік


Перелік платних послуг, що надаються в Харківській державній академії культури

Наявність гуртожитків і вільних місць у них

Накази про вартість проживання у гуртожитках академії


Вартість навчання студентів, громадян України та з числа іноземних громадян

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Харківській державній академії культури


Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Харківської державної академії культури

Звіт закладу вищої освіти на початок 2020/2021 навчального року
(денна форма навчання)

Звіт закладу вищої освіти на початок 2020/2021 навчального року
(заочна форма навчання)


Угода між адміністрацією Харківської державної академії культури та Студентською радою Харківської державної академії культури щодо забезпечення належних умов для діяльності органів студентського самоврядування

Структура Харківської державної академії культури