ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
на 01.09.2020

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань Спеціальність Освітня програма
Код Назва Код Назва
Факультет культурології
02 Культура і мистецтво 028 Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент культури та соціальний маркетинг
Менеджмент культури
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія Фундаментальна та прикладна культурологія
06 Журналістика 061 Журналістика Реклама та зв'язки з громадськістю в соціокультурній сфері
Соціальна та культурна журналістика
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент маркетингової діяльності
Менеджмент і бізнес-адміністрування
Факультет соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності
02 Культура і мистецтво 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Музейно-екскурсійна діяльність
Культурна спадщина та пам'яткоохоронна діяльність
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Бібліотекознавство та інформаційно-аналітична діяльність
Бібліотечно-інформаційна діяльність
Інформаційно-бібліотечний менеджмент
Інформаційна та документаційна діяльність
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризмознавство
Факультет аудіовізуального мистецтва
02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Оператор телебачення
Режисура телебачення
Телерепортерство
Факультет музичного мистецтва
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво Академічний спів
Естрадний спів
Музичне мистецтво естради
Народні інструменти
Народний спів
Оркестрові духові та ударні інструменти
Оркестрові струнні інструменти
Фортепіано
Хорове диригування
Факультет сценічного мистецтва
02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво драматичного театру і кіно
Режисура естради та масових свят
Факультет хореографічного мистецтва
02 Культура і мистецтво 024 Хореографія Бальна хореографія
Сучасна хореографія
Народна хореографія

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань Спеціальність Освітня програма
Код Назва Код Назва
Факультет культурології
02 Культура і мистецтво 028 Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурних проектів
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія Культурні дослідження
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування
Факультет соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності
02 Культура і мистецтво 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Музеєфікація історико-культурної спадщини
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційно-документна та бібліотечна діяльність
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризмознавство
Факультет аудіовізуального мистецтва
02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Факультет музичного мистецтва
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво Академічний спів
Естрадний спів
Музичне мистецтво естради
Народні інструменти
Народний спів
Оркестрові духові та ударні інструменти
Оркестрові струнні інструменти
Фортепіано
Хорове диригування
Факультет сценічного мистецтва
02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво Сценічне мистецтво
Факультет хореографічного мистецтва
02 Культура і мистецтво 024 Хореографія Хореографія

ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Галузь знань Спеціальність Освітня програма
Код Назва Код Назва
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Сторінка програми
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія Культурологія
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота