СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИСпеціалізовані вчені ради для разового захисту


Відповідно до підпункту 6 пункту 2 та пункту 5 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167, наказом Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2021 року № 398 у Харківській державній академії культури утворено спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа:

• ДФ 64.807.001 – Заклінська Юлія Михайлівна (науковий керівник – Кушнаренко Наталя Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи);

• ДФ 64.807.002 – Чжен Хао (науковий керівник – Давидова Ірина Олександрівна, доктор наук з соціальних комунікацій, професор, зав. кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи);

• ДФ 64.807.003 – Ян Чен (науковий керівник – Соляник Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи).Спеціалізована вчена рада Д 64.807.01


Захист 30.04.2021

Фененко Андрій Олегович
ВІРТУАЛЬНА МУЗЕАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПАМ'ЯТІ, 26.00.05 – Музеєзнавсво. Пам'яткознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл


Захист 29.04.2021

Шкурєєв Кирило Іванович
ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЗМІСТУ БАЛЕТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ (1920-ті - 2010-ті роки), 26.00.04 – українська культура, галузь знань - мистецтвознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл

Тимофеєнко Аліна Вадимівна
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ ЯПОНІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ ДРУГОЇ ПОЛ. ХХ СТ. — ПОЧ. ХХІ СТ., 26.00.01 – Теорія та історія культури.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Спеціалізована вчена рада Д 64.807.02


Захист 27.04.2021

Шкурко Олена Петрівна
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 27 - соціальні комунікації.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл


Захист 23.12.2020

Назаровець Марина Анатоліївна
ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В БІБЛІОТЕКАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 27 - соціальні комунікації.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук О.В.Воскобойнікова-Гузєва. PDF-файл
- відгук Т.О.Колесникова. PDF-файл


Захист 30.09.2020

Грабар Наталя Григорівна
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В СОЦІОКОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ БІБЛІОТЕЧНОЇСФЕРИ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук В.О.Ільганаєвої. PDF-файл
- відгук Т.В.Добко. PDF-файл
- відгук Н.Е.Кунанець. PDF-файл