СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИСпеціалізовані вчені ради ХДАК з правом присудження наукового ступеня доктора наук:

Спеціалізована вчена рада Д 64.807.01
з правом присудження ступеня доктора наук
зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури
в галузі мистецтвознавства затверджена наказом
МОН України №491 від 27.04.2023 р. строком на три роки
Спеціалізована вчена рада Д 64.807.02 з присудження наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей 27.00.02 - документознавство, архівознавство та 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство в галузі соціальних комунікацій затверджена наказом МОН України №894 від 10.10.2022 р. строком на три роки


Спеціалізовані вчені ради для разового захисту