НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ХДАК      Сторінка Фейсбук Наукового товариства ХДАК

      Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Харківської державної академії культуриСклад Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАК

П.І.Б. Науковий ступінь, вчене звання, посада
Доктори наук
1 Рябуха Наталія Олександрівна д-р мистецтвозн., доц., декан факультету аудіовізуального мистецтва ХДАК
2 Воскобойнікова Юлія Василівна д-р мистецтвозн., доц. ХДАК
3 Рибалко Світлана Борисівна д-р мистецтвозн., проф. ХДАК, зав. каф. гуманітаристики та мистецтвознавства
4 Лисенкова Владлена Віталіївна д-р філос. наук, доц. ХДАК
Кандидати наук та викладачі
5 Косачова Ольга Олександрівна канд. наук із соц. комунікацій, доц., заст. декана факультету аудіовізуального мистецтва, голова НТСА ХДАК
6 Бірьова Ольга Юріївна канд. іст. наук., ст. викл. ХДАК
7 Фесенко Ірина Анатоліївна канд. мистецтвозн., доц. ХДАК
8 Коржик Наталія Анатоліївна канд. наук із соц. комунікацій, ст. викл. ХДАК
9 Брусенцев Віталій Олександрович канд. техн. наук, доц. ХДАК
10 Остропольська Зоя Миколаївна канд. філос. наук, доц. ХДАК
11 Зайцева Марина Миколаївна канд. економ. наук, доц. ХДАК
12 Коробка Галина Олександрівна канд. філос. наук, доц. ХДАК
13 Мостова Ірина Сергіївна викл. ХДАК, член Національної хореографічної спілки
14 Радько Ольга Василівна канд. психол. наук, доц. ХДАК
Аспіранти
15 Сокол Діана Романівна аспірант ХДАК
Магістри
16 Кішмєрєшкіна Марія Олександрівна магістр ХДАК

З усіх питань щодо роботи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАК та участі у заходах НТСА просимо звертатися до Голови НТСА Косачової Ольги Олександрівни.