АСПІРАНТУРА

ПРАВИЛА прийому до аспірантури та докторантури Харківської державної академії культури у 2022 році (завантажити)


Опис і форми документів про вищу освіту та додатків до них, зразка академічної довідки в Харківській державній академії культури (завантажити)РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ


Аспірантура

У 2022 році ХДАК здійснює прийом до аспірантури за такими науковими спеціальностями:
- 034 Культурологія (програма вступного іспиту)
- 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (програма вступного іспиту)
- 025 Музичне мистецтво (програма вступного іспиту)

Термін навчання в аспірантурі за денною і заочною формами здобуття освіти – не перевищує чотирьох років, крім умов, передбачених чинним законодавством України.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Прийом документів до аспірантури ХДАК здійснюється з 08 по 19 серпня 2022 року. Вступні випробування проводяться з 22 серпня 2022 року, зарахування – до 16 вересня 2022 року. Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра), яка відповідає обраній ними науковій спеціальності та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької та ін.) в обсязі, який відповідає рівню B2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (програма вступного випробування з іноземної мови).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Докторантура

У 2022 році ХДАК здійснює прийом до докторантури за денною формою здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб за такими науковими галузями та спеціальностями:
- 034 Культурологія
- 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
- 025 Музичне мистецтво

До докторантури ХДАК приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття наукового ступеня доктора наук на рівні з громадянами України, крім права на здобуття наукового ступеня за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами або загальнодержавними програмами. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить два роки.

Порядок прийому сканкопій/фотокопій заяв і документів до аспірантури ХДАК: з 08 по 19 серпня 2022 року на електронну адресу: zav_asp@xdak.ukr.education

Детальнішу інформацію про вступ до аспірантури і докторантури див. у Додатку 2 до Правил прийому ХДАК у 2022 році.

Телефон для довідок: (057) 731-34-97.