ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ХАРКIВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ
У 2018 РОЦІ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ (ЗІ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) ДО ХАРКIВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ в 2018 році. (Завантажити файл)

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО ХАРКIВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ в 2018 році. (Завантажити файл)

Додаток 1 до Правил прийому до ХДАК. Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Завантажити файл)

Додаток 2 до Правил прийому до ХДАК. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Завантажити файл)

Додаток 3 до Правил прийому до ХДАК. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення (Завантажити файл)

Додаток 4 до Правил прийому до ХДАК. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти (Завантажити файл)

Додаток 5 до Правил прийому до ХДАК. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (Завантажити файл)

Додаток 6 до Правил прийому до ХДАК. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році (Завантажити файл)

Додаток 7 до Правил прийому до ХДАК. Правила прийому до аспірантури Харківської державної академії культури у 2018 році (Завантажити файл)

Додаток 9 до Правил прийому до ХДАК. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників (Завантажити файл)

Додаток 10 до Правил прийому до ХДАК. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році (Завантажити файл)

Положення про приймальну комісію ХДАК (Завантажити файл)