НОВИНИ

ЛИПЕНЬ 2017

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Харківська державна академія культури оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:
декана факультету соціальних комунікацій: доктор пед.наук, професор (1 ст. 1 особа)
кафедра туристичного бізнесу
- старшого викладача :–канд. наук з соц. комун. курс "Організація ресторан. господ.» (1 ст. 1 особа)
- старшого викладача :–канд. геогр.наук , курс «Основи туризмознавства» (0,75 ст. 1 особа)
кафедра філософії та політології
- завідувача кафедри: доктор філософських наук, доцент(1 ст. 1 особа)
- професора:- доктор філософських наук, професор курс «Філософія» (0,75 ст. 1 особа) кафедра психології
- старшого викладача :–канд. псих наук –курс "Математичні методи в психології" (1 ст. 1 особа)
кафедра соціальної педагогіки
- старшого викладача :–канд. педаг. наук –курс "Педагогіка" (1 ст. 1 особа)
кафедра журналістики
- завідувача кафедри:–доктор наук з соц. комун., професор (0,5 ст, 1 особа)
кафедра історії України та всесвітньої історії
- доцента:– доктор істор. наук , доцент (курс «Історія України») (1 ст. 1 особа)
кафедра інформаційно-документних систем
- завідувача кафедри:–доктор наук, професор (1 ст, 1 особа)
- доцента:– канд. техн. наук , доцент (курс «Технічні засоби» (1 ст.1 особа)
кафедра інструментів духового та естрадного оркестрів:
- завідувача кафедри: – канд. мистецтвознавства, доцент (1 ст. 1 особа)
кафедра телебачення
- старшого викладача: канд. мистецтвознавства курс "Продюсування екранних творів" (0,5 ст., 1 особа)
- старшого викладача: канд. мистецтвознавства курс "Історія кіно і телебачення» (0,5ст 1 особа)
- викладача: курс «Майстерність оператора» (1 ст 1 особа)
- викладача: курс «Графічні рішення екранного твору» (0,75 ст 1 особа)
кафедра телерепортерської майстерності:
- викладача: курс " Сценарна майстерність в аудіовізуальному мистецтві " (1 ст, 1 особа)
кафедра режисури
- старшого викладача: курс "Режисура естради та масових свят) (1 ст. 1 особа);
- старшого викладача: канд. мистецтвознавства курс "Історія світового театру) *0,25 ст. 1 особа);
кафедра народної хореографії:
- викладача: – курс «Народно-сценічний танець та методика його викладання» (0,75 ст. 1 особа);
кафедра бальної хореографії:
- викладача: – курс «Латиноамериканський бальний танець та метод. його викладання» (1 ст. 1 особа)

Термін подання заяв на участь у конкурсі: по 19 серпня 2017 року.

Особи, які беруть участь у конкурсі, подають на ім’я ректора такі документи: заяву, написану власноручно, із відомостями, чинними на час подання заяви; особовий листок з обліку кадрів з фотографією, засвідчений за основним місцем роботи; автобіографію; копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь і атестат про присвоєння вченого звання, почесні звання; список наукових праць, засвідчений у встановленому порядку.

Документи надсилати на адресу: 61057, м. Харків –57 , Бурсацький узвіз, 4, ХДАК, відділ кадрів.
Телефон для довідок : 731-11-76, 731-37-73.
Примітка: академія житлом не забезпечує.


Оголошено прийом до аспірантури

231 Соціальна робота (з відривом від виробництва)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (з відривом від виробництва)
034 Культурологія (з відривом від виробництва)

Прийом документів з 7 по 17 серпня 2017 року.

Вступні випробування з 23 серпня 2017 року.

Зарахування до 10 вересня 2017 року.

Перелік документів, необхідних до вступу до аспірантури:
- Заява на ім’я ректора.
- Особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем роботи, з обов’язковою відміткою індексу поштового відділення, домашньої адреси і контактних телефонів (службового та домашнього).
- Автобіографія.
- Копія диплому (завірена).
- Копія додатку до диплому (завірена).
- Фото 4х5.
- Медична довідка (ф 086-о).
- Копія трудової книжки (завіреної за місцем роботи).
- Копія паспорта.
- Копія ідентифікаційного коду.
- Витяг з протоколу засідання вченої ради ВНЗ про рекомендацію до аспірантури (випускникам 2017 р.).
- Список наукових публікацій.
- Реферат, або публікації по темі спеціальності

Документи надсилати на адресу: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, ХДАК, відділ аспірантури.
Телефон для довідок : 731-37-73, 731-34-97.