ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра режисури

Шумакова Світлана Миколаївна
старший викладач, кандидат мистецтвознавства

Має дві вищих освіти: Харківська державна академія культури (спеціальність: «Режисура телебачення»), Харківський національний університет будівництва та архітектури (спеціальність: «Менеджмент організацій і адміністрування») та вчений ступінь кандидата мистецтвознавства.

Викладаючи на кафедрі режисури Харківської державної академії культури базовий курс «Історія світового театру», вважає пріоритетним: осягнення принципів світобачення і культуротворчої місії театру в трансдисциплінарному полі, ознайомлення з мистецько-культурними ландшафтом сьогодення і парадигмальними змінами картини світу як сприяння бажаному формуванню єдності культури і освіти студента, впровадженню новітніх пізнавальних стратегій та навчально-проектних інновацій, головним чином, модернізації змістовної складової навчального процесу як невід'ємно превалюючої ланки освітньо-професійної програми підготовки високоосвіченого фахівця в царині сценічного мистецтва.

Провадить науково-дослідницькі пошуки в провідних напрямках: «Проблемне поле мистецько-освітнього простору: міждисциплінарний вимір освітніх технологій сучасності», «Парадигма художньої освіти сьогодення у світлі інноваційних і традиційних змістовних домінант», «Концептуальні засади театрального та циркового мистецтв в контексті новітніх наукових трансформацій».

Є організатором Міжнародних мистецтвознавчих читань «Драма, вистава, глядач…», присвячених пам'яті професора В. М. Айзенштадта, які традиційно в Харківській державній академії культури постають як платформа для обговорення результатів дослідницьких штудій театрознавства, насамперед науково-дискусійного висвітлення проблематики викликів сьогодення.

Професійна діяльність та інтереси. Як фахівець вищого рівня апарата управління організацій багато років займалась організаційно-управлінською діяльністю в соціально-культурній сфері, набувши сутнісного координаційно-інтеграційного практичного досвіду, зокрема розроблення стратегічних напрямів формування інноваційної моделі розвитку організації, організаційного проектування, управління креативними проектами в царині організації міжнародних спеціалізованих й універсальних виставок і ярмарок, заходів конгресних форматів – зустрічей провідних фахівців профільної галузі.

Систематично бере участь у міжнародних та національних наукових конференціях, симпозіумах і форумах різного рівня («Cultural Diplomacy in Practice» (Берлін); «Society, Culture, Personality in Modern World» (Прага); «Culture Communication and Cognition» (Люблін); «Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives» (Відень); «European Science and Technology» (Мюнхен); «Современная парадигма гуманитарных исследований: проблемы филологии и культурологии», «Высшее образование для XXI века» (Москва); «Актуальные проблемы теории и истории искусства» (Санкт-Петербург); «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології», «Сучасне мистецтвознавство: науковий та методичний аспекти», «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації» (Київ) тощо) з метою імплементації результатів наукових досліджень у навчальний процес, зокрема переосмислення й генерування концептуальних засад формування дисциплінарно-змістовних складових та навчально-методичного забезпечення.

Основні напрями досліджень: «Концептуальні засади театрального та циркового мистецтв в контексті новітніх наукових трансформацій», «Проблемне поле мистецько-освітнього простору: міждисциплінарний вимір освітніх технологій сучасності», «Парадигма художньої освіти сьогодення у світлі інноваційних і традиційних змістовних домінант».

Публікації. Автор понад 50 наукових і методичних робіт. Узагальнені результати наукових досліджень втілені у зарубіжних фахових виданнях (США, Австрія, Німеччина, Чехія, Польща, Росія тощо), наукових виданнях, затверджених МОН України, збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та навчально-методичних посібниках.

Викладає наступні дисципліни: «Історія світового театру», «Історія видовищних мистецтв».