ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра режисури

Островська Марина Василівна
старший викладач,
лауреат міжнародних театральних фестивалів,
член НСТДУ

Стаж науково-педагогічної роботи 17 років.

Викладає наступні дисципліни: Режисура та майстерність актора, Режисура естради та масових свят.

Публікації:
1. Островская М. В. Дифференцированный подход к проведению режиссерского тренинга с учетом психологических особенностей студентов / М. В. Островская // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22-23 квіт. 2015 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. — Харків, 2015. — C. 146-147.
2. Островская М. В. Актерский тренинг с элементами режиссуры / М. В. Островская // "Драма, вистава, глядач..." : матеріали Дев'ятих міжнар. мистецтвознавчих читань, присвячених пам'яті проф. В. М. Айзенштадта, 2 листоп. 2016 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Театр. ф-т, Каф. режисури. — Харків, 2016. — C. 61-62.
3. Островская М. В. К вопросу о слогаемых художественной одаренности в процессе профессиональной подготовки режиссера / М. В. Островская // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 21-22 квіт. 2016 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. — Харків, 2016. — С. 238-239.
4. Островская М. В. Вопросы слагаемых художественной одаренности и основные аспекты тренинга в процессе профессиональной подготовки режиссера / М. В. Островская // Наукова думка сучасності і майбутнього : зб. ст. учасників першої практ.-пізнав. конф. / Громад. об-ня «Вектор пошуку». — Дніпропетровськ, 2016. — С. 11–20.
5. Островская М. В. Режиссерский тренинг в историческом аспекте / М. В. Островская // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. — Харків, 2017. — C. 184-185.

М. В. Островська — лауреат міжнародних театральних фестивалів, член Харківського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України.

Як режисер-постановник створила близько 40 театральних вистав, обласних, районних, міських театралізованих заходів, тематичних концертів, вечорів, свят; брала активну участь у підготовці та проведенні фестивалів і конкурсів міжнародного та всеукраїнського рівнів.

Нагороджена Подяками харківського міського голови (2004), міського управління у справах сім'ї та молоді (2009, 2010), оргкомітету міжнародного фестивалю «Танцюючі зірки» (2011), голови адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради (2012), міжнародного центру «Таланти XXI століття» (2016); Почесними грамотами голови комітету у справах сім'ї, молоді та спорту Дзержинської районної в місті Харкові ради (2008), міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України (2010), виконкому Харківської міської ради (2015); Почесною відзнакою Харківської міської ради управління з питань фізичної культури та спорту (2009).

М. В. Островська в якості члена журі брала участь у міському конкурсі студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив» під назвою «Харків − місто відкрите, творче, толерантне».