ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра режисури

Набоков Роман Геннадійович
старший викладач, кандидат мистецтвознавства,
лауреат міжнародних театральних фестивалів,
член НСТДУ

Стаж науково-педагогічної роботи 17 років.

Викладає наступні дисципліни: Режисура та майстерність актора, Режисура естради та масових свят, Методика організації масових свят та вистав, Інноваційні форми святкової культури, Методика викладання спецдисциплін: режисура естради та масових свят.

Здійснює керівництво магістерськими роботами.

Публікації:
1. Театр масових видовищ: культурно-історичний аналіз / Р. Г. Набоков // Культура України : зб. наук. пр. / М–во культури України, Хар. держ. акад. культури. — Х. : ХДАК, 2013. — Вип. 41. — C. 199–206.
2. Фестиваль у контексті святково-сміхової культури / Р. Г. Набоков // Культура України : зб. наук пр. / М–во культури України, Хар. держ. акад. культури. — Х. : ХДАК, 2013. — Вип. 43. — C. 118–126.
3. Комическая маска в карнавалах Украины / Р. Г. Набоков // Культура народов Причерноморья : науч. журнал. — 2014. — Вип. 268. — С. 81–84.
4. Режисерські технології постановки масового свята: історія та сучасність / Р. Г. Набоков // Культурологія. Філологія. Музикознавство : міжн. вісн. — К. : Міленіум 2014. — Вип. II (I). — С. 80–85.
5. Святково-сміхова культура України (на прикладі Сорочинського ярмарку) / Р. Г. Набоков // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогика : зб. наук. ст. — Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2014. — Вип. 27–28. — С. 171–179.
6. Українські сміхові традиції в сучасних арт-практиках (на прикладі різдвяних свят) / Р. Г. Набоков // Культура України : зб. наук пр. / М –во культури України, Хар. держ. акад. культури. — Х. : ХДАК, 2016. — Вип. 53. — С. 335–346.

Р. Г. Набоков — лауреат міжнародних театральних фестивалів, член Харківського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України. Головний режисер і автор сценаріїв міських, обласних концертів та масових свят.