ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра режисури

Набоков Роман Геннадійович
старший викладач, кандидат мистецтвознавства,
лауреат міжнародних театральних фестивалів,
член НСТДУ

Стаж науково-педагогічної роботи 17 років.

Викладає наступні дисципліни: Режисура та майстерність актора, Режисура естради та масових свят, Методика організації масових свят та вистав, Інноваційні форми святкової культури, Методика викладання спецдисциплін: режисура естради та масових свят.

Керівництво магістерськими роботами.

Захистив дисертацію за темою «Масові форми театрального мистецтва у святково-сміховій культурі України» – листопад 2014 року та отримав науковий ступень – кандидат мистецтвознавства – грудень 2014 року.

Автор наукових статей:
1. «Сценографія як просторове рішення театру масових форм». Культура України: Вип. 37, зб. наук. пр./ М-во культури України, ХДАК, 2012.
2. «Фестиваль у контексті святково-сміхової культури» - Культура України . Вип 43 . : зб. наук пр. / М –во культури України, Хар. Держ. Акад. культури ; за заг. Ред.. В.М. Шейка. - Х. : ХДАК, 2013. – 296с.
3. «Театр масових видовищ: культурно-історичний аналіз» [Текст] / Р. Г. Набоков // Культура України : зб. Наук. Пр. / М-во культури України, Харк. Держ. Акад. Культури, [аккад. Мистец. України, Ін-т культурології ; редкол.: В. М. Шейко (відп. Ред.) та ін.] ; за заг. Ред. В. М. Шейка. — Х., 2013. — Вип. 41. — C. 199-206
4. «Комическая маска в карнавалах Украины» — / Р. Г. Набоков // Культура народов Причерноморья : науч. журнал / М-во образ. и наук. Украины, Таврич. нац. универ. им. В.И.Вернадского [Крым. Науч. Центр Нац. акад. Наук Украины]— 2014. Симфероп.— Вип.№ 268. — С.81 —84.
5. Режисерські технології постановки масового свята: історія та сучасність / Р. Г. Набоков // Міжн. вісн.: Культурологія. Філологія. Музикознавство. / М-во культури Укр., Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв [Одес. Нац. музич. акад. ім. А.В.Нежданової]. — К. : Міленіум 2014. — Вип. II (I). — С. 80 —85.
6. Святково-сміхова культура України (на прикладі Сорочинського ярмарку) / Р. Г. Набоков // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогика : зб. наук. ст. / М-во культури України, Луган. держ. акад. культури і мистецтв. — Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2014. — Вип. 27-28. — С. 171 — 179.
7. Музика як художньо-виразний засіб в масових формах театрального мистецтва [Текст] / Р. Г. Набоков // Культура та соціальні комунікації:інноваційні стратегії розвиткку : матеріали мііжнар. наук.-наук. конференції, 26-27 листопада 2015р. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Нац. Акад. мистец. України, Ін-т культурології ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. — Х., 2015. — C. 226-264.
8. «Українські сміхові традиції в сучасних арт-практиках (на прикладі різдвяних свят)» - Культура України . Вип 53 . : зб. наук пр. / М –во культури України, Хар. Держ. Акад. культури ; за заг. Ред.. В.М. Шейка. - Х. : ХДАК, 2016. – 335 – 346 с.

Головний режисер і автор сценаріїв міських, обласних концертів та масових свят:
1. Підготував творчий виступ художніх колективів Орджонікідзевському району міського конкурсу «Кращий голова району» під патронатом міського голови – жовтень 2012.
2. Підготував та провів благодійний концерт для дітей з обмеженими фізичними можливостями за підтримки Харківського міського голови - «Натхнення 2012» - грудень 2012, ККЗ «Україна» м. Харків.
3. Підготував та провів загальноакадемічне свято «День Академії» - листопад 2012.
4. Підготував та провів творчий вечір, присвячений 150-тій річниці К.С. Станіславського – березень 2013.
5. Підготував та провів благодійний концерт для дітей з обмеженими фізичними можливостями за підтримки Харківського міського голови «Натхнення 2013» - грудень 2013, ККЗ «Україна» м. Харків.
6. Підготував та провів загальнеакадемічне свято «Всеукраїнський день бібліотек» вересень 2013.
7. Підготував та провів загальнеакадемічне свято «День Академії» - жовтень 2013.
8. Підготував та провів загальноакадемічне свято «8 Березня» - березень 2013.
9. Підготував та провів загальне академічне свято «День театру» - березень 2013.
10. Написав сценарій та провів свято «Мистецький сад», присвячене 55 -річчю кафедри режисури — жовтень 2014 р.
11. Підготував та провів святковий концерт, присвячений 19 – річчю 2 територіального вузлу урядового зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – 20 жовтня 2016 року.
12. Підготував та провів театралізований перформанс на честь Дня студенів ХАТОБ - 16 листопада 2016.
13. Підготував та провів благодійний концерт для дітей з обмеженими фізичними можливостями за підтримки Харківського міського голови «Натхнення 2016» - 1 грудня 2016, ККЗ «Україна» м. Харків.
14. Підготував та провів загальне академічне свято «8 Березня» - ХГАК Актова зала - 5 березня 2017.
15. Підготував та провів конкурсно – розважальну програму «Весінні театральні ігри», присвячену Міжнародному Дню театра – 28 березня 2017.
16. Підготував музично-театралізований захід вечір-реквієм пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр. – листопад 2017 р. ХДАК.