ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра режисури

Лачко Ольга Юріївна
викладач,
лауреат міжнародних театральних фестивалів

Лачко Ольга Юріївна — викладач, лауреат міжнародних театральних фестивалів, закінчила аспірантуру ХДАК за спеціальністю «Театральне мистецтво». Стаж науково-педагогічної роботи 5 років.

Викладає наступні дисципліни: Режисура та акторська майстерність, Режисура естради та масових свят, Історія українського театру.

О. Ю. Лачко — автор публікацій:
1. Лачко О. Ю. Інвайромент: естетико-художні особливості / О. Ю. Лачко // Культура народов Причерноморья: науч. журнал / М-во образ. и наук. Украины, Таврич. нац. универ. им. В.И.Вернадского. — Симферополь, 2014. — № 272. — С. 127—130.
2. Лачко О. Ю. Перформанс: історико-генетичний аспект / О. Ю. Лачко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2014. — № 3. — C. 36-39.
3. Лачко О. Ю. Становлення хепенінгу у театральній практиці ХХ століття / О. Ю. Лачко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. [Сер.] Мистецтвознавство. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – № 3. – С. 216-221.
4. Лачко О. Ю. Трансформации постмодернистских арт-практик в современной театральной культуре / О. Ю. Лачко // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2015. – № 8.— C. 124-127.
5. Лачко О. Ю. Перформанс у просторі української театральної сцени / О. Ю. Лачко // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. [Сер.] Мистецтвознавство : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2015. — № 6. — C. 125-128.

О. Ю. Лачко — художній керівник та головний режисер вуличного театру “Eastfire show”, який є неодноразовим переможцем міжнародних фестивалів вуличного мистецтва, фіналістом телевізійних проектів «Україна має талант» та «Майданс».

Організатор та спікер серії майстер-класів «Вуличний театр в контексті сучасної видовищної культури» для студентів та викладачів ХДАК. Учасник міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій та семінарів.

Режисер-постановник понад 50 театралізованих заходів, тематичних концертів, вечорів, свят; як сценарист розробила понад 50 авторських сценаріїв концертних програм.