ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра режисури

Гордєєв Сергій Іванович
завідувач кафедри,
лауреат міжнародних театральних фестивалів і творчих премій,
заслужений діяч мистецтв України,
кандидат мистецтвознавства, професор,
член правління Харківського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України

«Заслужений діяч мистецтв України» (1998), Кандидат мистецтвознавства (2005), професор (2005). Науково-педагогічний стаж – 40 років.

Викладає навчальні дисципліни (авторські курси): «Режисура та майстерність актора», «Режисура естради та масових свят», «Методика викладання спецдисциплін», «Методика організації масових свят та вистав», «Режисерсько-педагогічна майстерність», «Режисерська діяльність у сучасному театральному мистецтві» та ін.

Є автором понад 150 публікацій, серед яких: навчально-методичні праці, теорії та методики викладання фахових дисциплін, з мистецтвознавства, монографії та публікацій, присвячених творчій і педагогічній діяльності В. Чистякової та Л. Курбаса. З них:
1. Гордєєв С. І. Актуальні проблеми методики викладання режисури й акторської майстерності у вищих навчальних закладах культурно-мистецького профілю [Текст] / С. І. Гордєєв // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, [Акад. мистец. України, Ін-т культурології ; редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Х., 2013. — Вип. 42 : (спецвип.), Ч. 2. — C. 33-41.
2. Гордеев С. И. Лесь Курбас – реформатор украинского театра [Текст] / С. И. Гордеев // Театр. Живопись. Кино. Музыка. — 2013. — № 4. — C.109 – 120.
3. Гордєєв С. Театр поза сценою: педагогічна майстерність народної артистки України В. Чистякової / Сергій Гордєєв // Аркадія. — 2014. — № 4. — C. 33-39.
4. Гордєєв С.І. До проблеми розвитку сучасної режисерської освіти у вищих навчальних закладах культури і мистецтв України// Культурно – мистецьке середовище: творчість та технології: Матеріали Дев’ятої міжн. Наук. – творчої конф., м. Київ, 21 квітня 2016 р./за заг ред. К.І. Станіславської. – К.: НАКККіМ, 2016. – С. 161 – 163.
5. Гордеев С. Роль театральной школы в обучении актерской и режиссерской профессии (к проблеме поисков инновационных технологий в театральной педагогике) / Сергей Гордеев // Театр и мультикультурализм : [материалы] IV Бакинский междунар. театр. конф., 7 – 8 нояб. 2016 г. – Баку, Азербайджан, [2016]. – С. 455- 457.
6. Гордеев С.И. К истории украинско – белорусских театральних связей (На примере Международного театрального фестиваля «Березиль - 93») Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры : зборнiк матэрыялаў (Мiнск, Беларусь, 5 – 6 мая 2016 г.) / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 226 – 229.
7. Гордєєв С. Акторські пошуки Валентини Чистякової в театрі «Березіль» (1922 - 1933)/Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно. Чис. 1 (57) / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського.- Київ, 2017. – С. 65 – 72.

Основні наукові інтереси пов’язані з розробкою проблем театральної педагогіки, дослідженням надбань театральної школи Леся Курбаса та акторського мистецтва народної артистки України Валентини Чистякової. Особливого значення набули його дослідницькі праці: монографія «Валентина Чистякова – легенда української сцени» (2003 р.) та дисертація «Акторське мистецтво В. М. Чистякової як явище української сценічної культури ХХ століття», що висвітлюють творчість однієї з найкращих учениць Л. Курбаса, а також праці «З книжкової колекції Леся Курбаса» (2007 р.), «Творчий спадок Леся Курбаса у ХХІ столітті» (2012 р.), які стали значними подіями в українському театрознавстві.

Організатор та учасник міжнародних, всеукраїнських фестивалів, наукових конференцій, семінарів, «круглих столів» та вечорів пам'яті на честь видатних митців української сцени: «Інтерберезіль-93» (1993 р.), «Лесь Курбас і світова театральна культура» (1993 р.), «Лесь Курбас, Мар’ян Крушельницький» (1997 р.), «Валентина Чистякова – актриса школи Курбаса» (2000 р.), «Час людини – час історії» (до 70-річчя залишення Л. Курбасом театру «Березіль», (2003 р.), «Лесь Курбас – Людина театру» (2007 р.), «Лесь Курбас у контексті світової театральної культури» (2012 р.), «Я вибираю Березіль» – театрализованный вечер – портрет, у рамках фестивалю Курбалесія (митці Харкова до 130 – річчя від дня народження Леся Курбаса) (2017 р.). та ін.

Долучився до відкриття в ХДАК аспірантури зі спеціальності «Театральне мистецтво», успішно здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів.

Як режисер-постановник створив більш 100 театральних вистав, обласних, районних, міських театралізованих заходів, тематичних концертів, вечорів, свят, культурно-мистецьких програм; брав активну участь у підготовці та проведенні театральних фестивалів міжнародного і всеукраїнського рівнів.

Як викладач створив власну методику підготовки режисерів-постановників масових видовищ, педагогів закладів культури і мистецтва, виховав декілька поколінь учнів, багато з яких стали дипломантами і лауреатами міських, державних, міжнародних фестивалів театрального мистецтва та художньої творчості, мають почесні звання, успішно працюють керівниками державних мистецьких установ, театральних колективів, творчих об’єднань, педагогами. Серед них: заслужені діячі мистецтв України О. Настаченко, Н. Супруненко, заслужений працівник культури України В. Саган, заслужений працівник культури АР Крим О. Калашникова; доктор культурології, професор А. Кікоть, кандидати мистецтвознавства В. Бугайова, Г. Куріна, О. Апчел, Р. Набоков, кандидат педагогічних наук О. Кабула та ін.

Успішно поєднує педагогічну і науково-дослідницьку діяльність, створив на базі ХДАК стаціонарний Навчальний театр (2000 р.), студентський художній колектив театр «Академія» (1999 р.) – дипломант і лауреат багатьох міжнародних і всеукраїнських театральних фестивалів.

Упродовж багатьох років як фахівець в галузі театральної освіти бере участь у роботі в науково-методичних комісіях з розробки стандартів вищої освіти України та експертних комісіях з ліцензування і акредитації ВНЗ I–II та III–IV рівнів акредитації за спеціальністю «Сценічне мистецтво» Міністерства освіти і науки України.

С.І. Гордєєв – завідувач кафедри режисури ХДАК з 1996 р.

Член вченої ради ХДАК, методичної комісії МОН України (спеціальність – «Сценічне мистецтво») та експертної комісії з ліцензування та акредитації зі спеціальності «Сценічне мистецтво», член правління харківського міжобласного відділення національної спілки театральних діячів України.

Неодноразово виступав опонентом при захисті кандидатських дисертацій.

Визнаний митець і громадський діяч: один із засновників І-го українського міжнародного фестивалю «Березіль-93», який став значним явищем у культурному житті України, один із ініціаторів спорудження пам’ятного знака Лесю Курбасу, пантеону-могили його сім’ї, постановник мистецьких свят: «Дні Леся Курбаса і Мар’яна Крушельницького в Харкові» (1997 р.), «І. Мар’яненко – видатний діяч українського театру» (1999 р.); святкових заходів Дзержинського р-ну: «З Новим Роком, Харків’яни!» (2012 р.), «Широка масляна» (2013–2014 рр.), обласних заходів вищої школи Харківщини: «Слобожанське родинне свято» (2001–2008 рр.), VII всеукраїнської студентської універсіади (2003 р.), спортивного свята «Спорт протягом життя» (2003–2006 р.), свята «Освітянська скарбниця Харківщини» (2004 р.), фольклорних свят «Мама, тато, я – українська сім’я» (2006, 2008 рр.); «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2001–2017 рр.) та ін.

Нагороджений знаком Міністерства освіти України «Відмінник освіти України» (2003 р.), Почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За багаторічну плідну працю в галузі культури» (2003 р.), Почесною відзнакою Харківської обласної Ради «Слобожанська слава» (2013 р.); має звання лауреата премії ім. Ю. Меженка НСТДУ (2007 р.), лауреата премії ім. О. Пермякова в галузі театрального мистецтва (МДЦК «Золотий ключик», 2006, 2008 рр.); лауреата премії Харківської міської ради ім. Г. Квітки – Основ’яненко (2012 р.); відзначений дипломами лауреата міжнародних театральних фестивалів: «Березіль–93» (1993 р.), «Земля. Театр. Діти» (1999-2013 рр.), «Боспорськи Агони» (2010–2011 рр.), «Берег Мельпомени» (2011 р.), «Театральний дебют» (2012 р.), «Класика на сцені» (2016 р.) тощо. За високий професіоналізм і особистий внесок у підготовку фахівців з театрального мистецтва та проведення обласних заходів вищої школи Харківщини нагороджений грамотами: Почесною грамотою Головного управління освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації (2001 р.), Почесною грамотою Обласної державної адміністрації та Харківської міської ради (2004, 2008, 2013 рр.); за творчі досягнення – Почесними грамотами Національної спілки театральних діячів України (2003, 2004 р., 2010 р.), Почесною грамотою Міністерства культури АР Крим (2011 р.), грамотою департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2015 р. ), дипломом переможця обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «За високі досягнення в творчій та культурно-просвітницькій діяльності».

Відомості про творчу та науково-педагогічну діяльність С.І.Гордєєва відбиті в довіднику «Вами гордится Харьков», виданому до 350-річчя міста, «Енциклопедії сучасної України» (Т. 6. — К. : ІЕД НАН України, 2006. — С. 237), бібліографічному покажчикові «Сергій Іванович Гордєєв» ( Х: ХДАК, 2008. – серія «Видатні педагоги Харківської державної академії культури»), в довіднику «Лауреати творчих премії Харківського міськвиконкому» (Х, 2012. – С. 8.).