ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра майстерності актора

Світлична Ольга Олександрівна
викладач

Викладач кафедри майстерності актора, стаж науково-педагогічної роботи 12 років.

Викладає наступні дисципліни: Мовна майстерність, Сценічна мова.

Перелік публікацій:
1. Ритм в стихотворной драматургии / Светличная О. А. // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. Сер. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. — Харків, 2012. — № 3. — C. 134–136.
2. Виховання фахового дихання майбутніх акторів / Світлична Ольга Олександрівна // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2014. — Вип. 11. — C. 147–151.
3. Акторська уява у дисципліні «Сценічна мова» / Світлична Ольга Олександрівна // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2017. — Вип. 16. — C. 52–57.
4. Методика викладання спецдисциплін : програма та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів спец. «Театр. мистецтво» за ОКР «Спеціаліст» (спеціалізації «Режисура естради та мас. свят», «Режисура драм. театру») / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. режисури ; [уклад.: С. І. Гордєєв, А. З. Житницький, І. О. Борис, О. Г. Ситник, В. В. Медведєва, О. О. Світлична, Н. М. Ігнатьєва]. — Харків : ХДАК, 2013. — 76 с.
5. Мовна майстерність : навч.-метод. посіб. для практ. занять та самост. роботи студентів 1 курсу, напрям «Муз. мистецтво», спец. «Естрад. спів» освітн.-кваліфікац. рівня «бакалавр» / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т театр. мистецтва, Каф. майстерності актора ; [уклад. О. О. Світлична]. — Харків : ХДАК, 2013. — 43 с.
6. Мовна майстерність : навч.-метод. посіб. для практ. занять та самост. роботи студентів 3 курсу, спец. «Народний спів» / Харків. держ. акад. культури; уклад. О. О. Світлична. — Харків : ХДАК, 2013. — 30 с.
7. Мовна майстерність : програма та навч.-метод. матеріали до курсу «Мовна майстерність» для бакалаврів за напрямом підготовки 0202 Мистецтво, спеціальністю 6.02020101 Театральне мистецтво / Харків. держ. акад. культури; розробник О. О. Світлична. — Харків : ХДАК, 2014. — 46 с.

Керівник студентського поетично-драматичного колективу (з 2015 р.)

Організатор міжрегіонального конкурсу читців «Білі конвалії» в рамках театрального фестивалю «Театр майбутнього» на базі ХДАК (з 2014 р.).

Студенти О. О. Світличної ставали переможцями конкурсних заходів: Харківського міського конкурсу читців ім. О. П. Лєснікової (2013, 2017), Всеукраїнського конкурсу професійних читців ім. Лесі Українки (2016), Міжрегіонального конкурсу читців «Білі конвалії» (2015, 2016, 2017).