ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра майстерності актора

Литвиненко Наталія Миколаївна
старший викладач

Старший викладач кафедри майстерності актора, стаж науково-педагогічної роботи 29 років.

Викладає дисципліну Сценічна мова.

Публікації:
1. Релаксація і мова / Н. М. Литвиненко // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (22–23 листоп. 2012 р.) / М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури, Акад. мистецтв України, Ін-т культурології, Упр. культури і туризму Харків. облдержадмін. — Харків, 2012. — C. 53.
2. Нормативна сценічна вимова / Литвиненко Наталія Миколаївна // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2014. — Вип. 11. — C. 119–128.

Н. М. Литвиненко брала участь у складі журі відкритого всеукраїнського конкурсу читців художнього слова «Білі конвалії» (травень 2017 р.).

Студенти Н. М. Литвиненко ставали переможцями конкурсних заходів: Міжрегіонального конкурсу читців «Білі конвалії» (2014, 2015, 2016), Всеукраїнського конкурсу читців ім. О. П. Лєснікової (2016).