ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра майстерності актора

Кучина Валентина Федорівна
викладач

Викладач кафедри майстерності актора, стаж науково-педагогічної роботи 13 років.

Викладає наступні дисципліни: Майстерність актора, Сценічна мова.

Перелік публікацій:
1. Явище катарсису в мистецтві театру Стародавньої Греції / Кучина Валентина Федорівна, Кучин Павло Захарович // Актуальні питання соціального та економічного розвитку суспільства в умовах трансформації міжнародних економіко-гуманітарних відносин : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2012. — Вип. 6. — C. 49–53.
2. Понятие подлинного сценического действия в системе К.С.Станиславского / Кучина Валентина Федоровна // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2013. — Вип. 8. — C. 99–103.
3. Внутренняя и внешняя техника актера как единство чувства правды и формы / Кучина Валентина Федоровна // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2013. — Вип. 9. — C. 131–134.
4. «Кукольный дом» Г. Ибсена в интерпретации В. Мейерхольда (традиции или уход в эксперимент) / Кучина Валентина Федоровна // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2014. — Вип. 10. — C. 109–114.
5. «Условный театр» В. Мейерхольда до 1917 года: рождение и трансформация / Кучина Валентина Федоровна, Безкровный Андрей Александрович // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2014. — Вип. 11. — C. 175–183.
6. Эстетические принципы работы Евгения Вахтангова / Кучина Валентина Федоровна // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2015. — Вип. 12. — C. 72–78.
7. Особливості репетиційно-постановчого процесу роботи над виставою / Кучин Павло Захарович, Кучина Валентина Федорівна // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2017. — Вип. 16. — C. 74–85.

В. Ф. Кучина — член редакційної колегії збірки наукових праць “Соціально-гуманітарний вісник” (Товариство «Наука та знання»).

Студенти В. Ф. Кучиної ставали переможцями конкурсних заходів: Харківського міського конкурсу читців ім. О. П. Лєснікової (2012), Всеукраїнського конкурсу професійних читців ім. Р. Черкашина (2015), Міжрегіонального конкурсу читців «Білі конвалії» (2016).