ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра майстерності актора

Кучин Павло Захарович
старший викладач, заслужений артист України

Старший викладач кафедри майстерності актора, заслужений артист України, стаж науково-педагогічної роботи 14 років.

Викладає наступні дисципліни: Майстерність актора, Сценічна мова.

Перелік публікацій:
1. Взаимодействие психологии и театра / Кучин Павел Захарович, Татевосов Антон Янович // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2012. — Вип. 7. — C. 184–187.
2. Явище катарсису в мистецтві театру Стародавньої Греції / Кучина Валентина Федорівна, Кучин Павло Захарович // Актуальні питання соціального та економічного розвитку суспільства в умовах трансформації міжнародних економіко-гуманітарних відносин : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2012. — Вип. 6. — C. 49–53.
3. Принципиальные особенности языка драматургии А. П. Чехова на примере пьесы «Дядя Ваня» / Базаря Валентин Викторович, Кучин Павел Захарович // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2013. — Вип. 9. — C. 104–107.
4. Специфический вклад Михаила Чехова в развитие Западного театра / Кучин Павел Захарович, Ошкало Галина Андреевна // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2014. — Вип. 11. — C. 151–157.
5. «Чарівне слово» М.Гоголя в українських театрах / Кучин Павел Захарович // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2014. — Вип. 10. — C. 162–165.
6. Русская театральная карикатура / Кучин Павел Захарович // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2015. — Вип. 13. — C. 62–65.
7. Особливості репетиційно-постановчого процесу роботи над виставою / Кучин Павло Захарович, Кучина Валентина Федорівна // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2017. — Вип. 16. — C. 74–85.

П. З. Кучин — член редакційної колегії збірника наукових праць “Соціально-гуманітарний вісник” (Товариство «Наука та знання»).