ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра майстерності актора

Космін Леонід Георгійович
старший викладач, заслужений працівник культури України

Старший викладач кафедри майстерності актора, заслужений працівник культури України, стаж науково-педагогічної роботи 11 років.

Викладає наступні дисципліни: Майстерність актора, Сценічна мова, Мовна майстерність, Охорона праці в галузі. Здійснює керівництво виробничою та дипломною практиками студентів.

За останні п’ять років під керівництвом Л.Г.Косміна підготовлено до захисту та успішно захищено 36 студентських дипломних робіт.

Перелік публікацій:
1. Космін Л. Г. Технічні засоби сцени та її використання у сучасному театрі / Л. Г. Космін // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2015. — Вип. 13. — C. 87–91.
2. Космін Л. Г. Охорона праці та її застосування у сучасному закладі культури і мистецтва / Л. Г. Космін// Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2016. — Вип. 15. — C. 53–62.
3. Космін Л. Г. Менеджмент шоубізнеса / Л. Г. Космін // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2017. — Вип. 17. — C. 184–187.
4. Охорона праці в галузі культури і мистецтва : навч.-метод. матеріали для студентів 1–5 курсів творч. спец. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т театр. мистецтва, Каф. майстерності актора ; [уклад.: Л. Г. Космін, В. Л. Космін]. — Харків : ХДАК, 2012. — 91 с.