ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра майстерності актора

Колчанова Людмила Миколаївна
доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент

Доцент кафедри майстерності актора, кандидат мистецтвознавства, стаж науково-педагогічної роботи 10 років.

Викладає дисципліну “Майстерність актора”.

Перелік публікацій:
1. Проблемы современного театрального воспитания / Колчанова Людмила Николаевна // Соц.-гуманітар. вісн. : зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». — Харків, 2014. — Вип. 11. — C. 136–141.
2. Майстерність актора: прогр. та навч.-метод. матеріали для практичних занять та самостійної роботи для бакалаврів за напрямом підготовки «Мистецтво», спеціальністю «Театральне мистецтво» / Харків. держ. акад. культури ; уклад. : Л. М. Колчанова В. Ю. Тополевський. — Харків : ХДАК, 2015. — 35 с.

З 1997 р. актриса вищої категорії Харківського державного академічного російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна.

Член редакційної колегії збірки наукових праць “Соціально-гуманітарний вісник” (Товариство «Наука та знання»).