ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра майстерності актора

Кікоть Антоніна Андріївна
завідувач кафедри,
доктор культурології, професор,
лауреат премії з театрознавства Національної Спілки театральних діячів України

Завідувач кафедри майстерності актора, доктор культурології, професор, стаж науково-педагогічної роботи 30 років.

Викладає наступні дисципліни: Історія костюма; Театральна педагогіка; Магістерський семінар. Здійснює керівництво магістерськими роботами, здобувачами, аспірантами.

Автор понад 50 наукових та методичних праць, зокрема:
1. Кікоть А. А. Функціонування костюма в сучасному соціокультурному просторі / А. А. Кікоть / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. пр. / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — Київ : Міленіум, 2013. — Вип. XXX. — С. 81–87.
2. Кікоть А. А. Театралізація костюма на сцені й у житті / А. А. Кікоть / Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; відп. ред. В. М. Шейко. — Харків : ХДАК, 2014. — Вип. 44. — С. 165–173.
3. Кікоть А. А. Костюмна репрезентація літніх людей в соціокультурному контексті України / А. А. Кікоть / Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв; Одеська нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Київ, 2014. — Вип. І (1). — С. 23–27.
4. Кікоть А. А. Образ козака в українській культурі / А. А. Кікоть / Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2014. — Вип. ІІ (1). — С. 34–39.
5. Кікоть А. А. Крос-дресінг театрального костюма ренесансної доби / А. А. Кікоть / Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; відп. ред. В. М. Шейко. — Харків : ХДАК, 2016. — Вип. . — С.

За останні 5 років під науковим керівництвом А. А. Кікоть захищено 3 кандидатські дисертації.

А. А. Кікоть — член редколегії наукового журналу «Міжнародний вісник» Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв (м. Київ).

Член Харківської спілки театральних діячів.

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 у Харківській державній академії культури.

В якості офіційного опонента за останні п’ять років прийняла участь у захисті 2 кандидатських дисертацій.