ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра майстерності актора

Карчова Юлія Іванівна
старший викладач, кандидат мистецтвознавства

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри естрадного та народного співу та кафедри майстерності актора, 10 років науково-педагогічного стажу.

На кафедрі майстерності актора викладає дисципліну “Основи вокалу”.

Перелік публікацій:
1. Карчова Ю. І. Збірка «Кращі пісні» Раїси Кириченко: особливості вокально-виконавської стилістики / Ю. Карчова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки РДГУ. — Вип. 20. — т.1. — Рівне: РДГУ, 2014. — С. 118 – 123.
2. Карчова Ю. І. Історична еволюція форм побутування пісенного фольклору в українській музичній культурі XIX-XX ст. / Ю. Карчова // Вісник ХДАДМ. Вип. 3. Мистецтвознавство: зб. наук. пр. — Х. : ХДАДМ, 2011. — С.175 – 180.
3. Карчова Ю. І. Народнопісенна виконавська традиція в контексті української фольклористики XIX–XX ст. / Ю. Карчова // Культура України. зб. наук. пр. Вип.43. — Х. : ХДАК, 2013. — С. 193 – 203.
4. Карчова Ю. І. Народнопісенне виконавство в термінології вітчизняного етномузикознавства / Ю. Карчова // Вісник НАКККІМ: наук. журнал. — К. : Міленіум, 2014. — № 2. — К. : НАКККІМ, 2014. — С. 247 – 251.
5. Карчова Ю. І. Основні тенденції сучасного фольклорного ансамблевого виконавства (на прикладі гуртів «Древо» і «ДахаБраха») / Ю. Карчова // Культура України. зб. наук. пр. Вип.38. — Х.: ХДАК, 2012. — С. 217 – 226.
6. Карчова Ю. І. Сучасний стан проблеми фіксування унікальності української народної пісні / Ю. Карчова // Творчість Раїси Кириченко в просторі України на покордонні XX-XXI століть : зб. наук. пр. — Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. — С. 243 – 252.
7. Карчова Ю. І. Творчий світ Ніни Матвієнко / Ю. Карчова // Вісник ХДАДМ, вип. 13. Мистецтвознавство: зб. наук. пр. — Х. : ХДАДМ, 2012. — С. 141 – 146.
8. Карчова Ю. І. Тенденції інтерпретування народнопісенного виконавства в сучасному художньому просторі / Ю. Карчова // Культура України. зб. наук. пр. Вип. 57. — Х.: ХДАК, 2017. — С. 73 - 83.

Ю. І. Карчова – лауреат міжнародних та Всеукраїнських конкурсів. Член журі VI Міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв «DansSong Fest».

Студент Ю. І. Карчової Крайников Артем отримав звання Лауреата II ступеню у номінації «академічний вокал» Всеукраїнського конкурсу мистецтв «Харківські зорі - 2017».