ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра майстерності актора

Ігнатьєва Наталія Михайлівна
викладач

Викладач кафедри майстерності актора, стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.

Викладає наступні дисципліни: Ритміка, Основи сценічного руху, Основи сценічного бою, фехтування, Пластична культура акторів драматичного театру та кіно, Сценічний рух (для спеціалізації «Естрадний спів»), Комплексна система пластичного виховання актора: Ритміка, Основи сценічного руху, Сценічне фехтування; Комплексна система виховання режисерів естради та масових свят: Ритміка, Основи сценічного руху; Методика викладання спец. дисциплін: Ритміка та Основи сценічного руху.

Перелік публікацій:
1. Методика викладання спецдисциплін : програма та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів спец. «Театр. мистецтво» за ОКР «Спеціаліст» (спеціалізації «Режисура естради та мас. свят», «Режисура драм. театру») / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. режисури ; [уклад.: С. І. Гордєєв, А. З. Житницький, І. О. Борис, О. Г. Ситник, В. В. Медведєва, О. О. Світлична, Н. М. Ігнатьєва]. — Харків : ХДАК, 2013. — 76 с.
2. Комплексна система виховання режисерів естради та масових свят : програма нормат. навч. дисц. підготовки бакалавр напряму 02 "Культура і мистецтво", спец. 026 "Сцен. мистецтво" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. режисури ; [розроб.: С. І. Гордєєв, І. О. Борис, О. Г. Ситник, В. В. Медведєва, О. О. Світлична, Н. М. Ігнатьєва]. – Харків : ХДАК, 2015. – 11 c.
3. Комплексна система виховання режисерів естради та масових свят : робоча програма навч. дисц. підготовки бакалавр напряму 02 "Культура і мистецтво", спец. 026 "Сцен. мистецтво" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. режисури ; [розроб.: С. І. Гордєєв, І. О. Борис, О. Г. Ситник, В. В. Медведєва, О. О. Світлична, Н. М. Ігнатьєва]. – Харків : ХДАК, 2015. – 30 c.
4. Методика викладання спецдисциплін : програма та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів спец. 026 "Сцен. мистецтво", ступінь магістр / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. режисури ; [уклад. Гордєєв С. І., Житницький А. З., Медведєва В. В., Світлична О. О., Ігнатьєва Н. М.]. – Харків : ХДАК, 2016. – 37 c.
5. Комплексна система пластичного виховання актора: ритміка, основи сценічного руху, сценічне фехтування : програма та навч.-метод. матеріали для практ. занять та самост. роботи студентів 1-4 курсів, галузь знань 02 "Культура і мистецтво", спец. 026 "Сцен. мистецтво", спеціалізація "Актор драм. театру та кіно", кваліфікація бакалавр / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т театр. мистецтва, Каф. майстерності актора ; [уклад. Ігнатьєва Н. М.]. – Харків : ХДАК, 2017. – 65 c.
6. Ігнатьєва Н. М. Усвідомленість власного тіла - фундамент роботи над пластичною виразністю майбутнього актора / Ігнатьєва Наталія Михайлівна // Соціально-гуманітарний вісник : зб. наук. пр. / Наук. т-во "Наука та знання". – Харків, 2017. – Вип. 16. – С. 65-69.

Мистецькі досягнення:
Н. М. Ігнатьєва брала участь у складі журі відкритого всеукраїнського конкурсу читців художнього слова «Білі конвалії» – травень 2016 р., травень 2017 р.
Проводила майстер-клас зі сценічного руху під час відкритого всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Театр майбутнього» – травень 2017 р.