ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра майстерності актора

Гуріна Алла Вікторівна
доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент

Кандидат мистецтвознавства, доцент, стаж науково-педагогічної роботи - 42 роки.

Викладає наступні дисципліни:
• Авторські лекційні курси «Історія української вокальної школи», «Основи вокального виконавства», «Методика роботи з фольклорним ансамблем»; а також лекційний курс «Методика викладання спеціальних дисциплін»;
• Практичні курси, групові заняття: «Теорія музики»; «Фольклорний ансамбль»; «Транскрипція народної музики»; Виробнича практика; Індивідуальні заняття: курс «Диригування». «Читання хорових партитур», «Основи вокалу»;
• Здійснює керівництво магістерськими роботами.

Автор понад 50 публікацій, серед яких:
1. Гуріна А.В. Школа Олександра Мишуги в історії української вокальної культури / А.В. Гуріна, А.Г. Борисенко // Культура України. Сер. Мистецтвознавство: зб. наук. пр. – Харків: ХДАК, 2016. – Вип.53. – С. 136 – 146.
2. Гуріна А.В. Менеджмент та адміністрування соціально-культурної сфери Сумщини / А.В. Гуріна, І.А. Савченко // Культура України. Сер. Мистецтвознавство: зб. наук.пр. – Харків: ХДАК, 2015. – С.62 – 72.
3. Gurina A. Categories of communication, socialization participation in understanding the nature of music of oral tradition / А. Гуріна // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. – Х. : ХДАДМ, 2015. – С. 111 – 115.
4. Гурина А. Устная песенная традиция: когнитивный аспект музыкального восприятия / А. Гурина // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство: зб. наук. ст. Вип. 40. / Харк. нац. ун-т мистецтв імені І.П. Котляревського. – Харків: Вид-во ТОВ «С.А.М.», 2014. – С. 664 – 677.
5. Основи вокального виконавства : програма та навчально-методичні матеріали до курсу / Харк. держ. акад культури; уклад. А. В. Гуріна. – Х. : ХДАК, 2013. – 30 с.
6. Гурина А. Борис Романович Гмыря и слушатели: историко-коммуникативные метаморфозы / А. Гурина // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. – Вип. 35. Професія «музикант» у часопросторі: історико-комунікативні метаморфози /Харк. нац. ун-т мистецтв імені І.П. Котляревського. – Х. : Вид – во «С.А.М.», 2012. С. 413 – 425.