ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра майстерності актора

Єрошенко Олена Віталіївна
доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент

Кандидат мистецтвознавства, доцент, стаж науково-педагогічної роботи 15 років.

На кафедрі майстерності актора викладає “Основи вокального виконавства і теорії музики” («Основи вокалу»), здійснює керівництво магістерськими роботами.

Перелік публікацій (статті у наукових фахових виданнях):
1. Єрошенко, О. Виразність вокального виконавства: художні та природничі чинники / О. Єрошенко // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. — Х. : ХДАК, 2012. — Вип. 36. — С. 252–261.
2. Ерошенко Е. В. К вопросу об образности мышления певца / Е. В. Ерошенко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. Сер. : Мистецтвознавство. Вип. 10. — Х. : ХДАДМ, 2012. — С. 102-105.
3. Єрошенко О. В. Вокальна підготовка в навчанні студентів напряму «театральне мистецтво» (на прикладі ХДАК) / О. В. Єрошенко // Культура України : зб. наук. пр. — Х. : ХДАК, 2013. — Вип. 42, ч. 2. — С. 158–166.
4. Єрошенко О. В. Концертна обробка двох народних пісень І. Рупіна як зразок взаємодії італійської та російської складових у вокальній культурі Росії першої третини ХІХ ст. / О. В. Єрошенко // Культура України. Вип. 47. : зб. наук. пр. — Х. : ХДАК, 2014. — С. 260–268.
5. Єрошенко О. В. Семантико-емоційна компонента вокального мистецтва в західноєвропейській музично-естетичній думці другої половини ХVІІІ ст. / О. В. Єрошенко // Культура України. Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. — Харків : ХДАК, 2017. — Вип. 57. — С. 43–53.

Перелік навчально-методичних рекомендацій:
1. Програма та навчально-методичні матеріали до курсу «Основи вокалу» для студентів спеціальності «Театральне мистецтво», спеціалізації «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», ХДАК, 2015 р. — 96 с. Режим доступу: http://lib-hdak.in.ua/electronic-catalog.html
2. Програма та навчально-методичні матеріали до курсу «Основи вокалу» для студентів спеціальності «Театральне мистецтво», спеціалізації «Режисура естради та масових свят», ХДАК, 2015 р. – 77 с. Режим доступу: http://lib-hdak.in.ua/electronic-catalog.html
3. Основи вокального виконавства і теорії музики (Основи вокалу) : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. спец. «Театральне мистецтво», спеціалізації «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно» / Харк. держ. акад. культури ; уклад. О. В. Єрошенко. — Х. : ХДАК, 2015. — 96 с. Режим доступу: http://lib-hdak.in.ua/electronic-catalog.html

О. В. Єрошенко — Лауреат І ступеня конкурсу «Академічне мистецтво» (номінація «Сольний спів») ІІ Міжнародного фестивалю польської та української культури (2007 р.).

За останні 5 років керівник студентів, які зайняли призові місця на міжнародних або всеукраїнських конкурсах і фестивалях – 2 лауреати ІІ ступеня ІV Міжнародного фестивалю-конкурсу «DanceSongFest» у номінаціях «Вокальне мистецтво», «Народний вокал» (Харків, 2015).

О. В. Єрошенко брала участь у складі журі: Музичного фестивалю студентів НТУ «ХПІ» – 2012 «Звездная планета Политеха» (2012 р., Харків); Фестивалю вокальної музики «Зорепад» (Харків, 2012, 2014, 2015 рр.); ІV Міжнародного фестивалю-конкурсу «DanceSongFest» (2015 р., Харків); конкурсу військово-патріотичної пісні «От героев былых времен – 2016» (V. 2016 р., смт. Пісочин, Харківська обл.), Відкритого фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості «Пісочинське коло» (ІХ. 2016 р., смт. Пісочин, Харківська обл.).

Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.