ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра майстерності актора

Борис Ігор Олександрович
доцент, заслужений діяч мистецтв України, доцент,
декан факультету театрального мистецтва Харківської державної академії культури

Доцент кафедри майстерності актора, заслужений діяч мистецтв України, декан факультету театрального мистецтва, стаж науково-педагогічної роботи 21 рік.

До 2015 р. очолював кафедру майстерності актора ХДАК.

Викладає наступні дисципліни: Майстерність актора, Сучасні театральні школи, Специфіка роботи актора в муз.-драм. Театрі, Режисура музичного театру, Сучасні методики професійного виховання актора, Нові технології роботи актора у театрі та кіно, Робота актора в поетичному театрі та кіно. Здійснює керівництво магістерськими роботами.

Автор багатьох наукових та методичних праць, зокрема:
1. Борис І.О. Робота актора з режисером у перехідний період між реалістичним та емоційно-енергетичним способами існування / І. О. Борис // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2012. — Вип. 38. — C. 124–130.
2. Борис І.О. Школа виховання акторів в «ЕКМАТЕДОСі» ХДАК / І. О. Борис // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2013. — Вип. 42 : (спецвип.), Ч. 2. — C. 70–80.
3. Борис І.О. Процес становлення професії актора та режисера / І. О. Борис // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2014. — Вип. 46. — C. 180–189.
4. Борис І.О. Джерела формування професій режисера й актора театру в їх історичному розвиткові / І. О. Борис // Культура України. Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2015. — Вип. 51. — C. 152–161.
5. Борис І.О. Специфіка роботи актора та режисера в українському поетичному театрі та кіно / І. О. Борис // Культура України. Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2016. — Вип. 54. — C. 286–296.
6. Сучасні методики виховання професійного актора : програма та навч.-метод. матеріали для студентів спец. «Театр. мистецтво» спеціалізації «Актор драм. театру та кіно» за освітньо-кваліфікац. рівнем «Спеціаліст»» / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. майстерності актора ; [уклад.: І. О. Борис, Н. С. Рибій]. — Харків : ХДАК, 2012. — 26 с.
7. Шлях до професії актора театру та кіно (відповідно до вимог ECTS) : навч.-метод. посіб. з навч. дисципліни «Майстерність актора» для студентів 1–4 курсів спец. «Актор драм. театру та кіно» / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т театр. мистецтва, Каф. майстерності актора ; [уклад. І. О. Борис]. — Харків : ХДАК, 2012. — 44 с.
8. Методика викладання спецдисциплін : програма та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів спец. «Театр. мистецтво» за освітньо-кваліфікац. рівнем «Спеціаліст» (спеціалізації «Режисура естради та мас. свят», «Режисура драм. театру») / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. режисури ; [уклад.: С. І. Гордєєв, А. З. Житницький, І. О. Борис, О. Г. Ситник, В. В. Медведєва, О. О. Світлична, Н. М. Ігнатьєва]. — Харків : ХДАК, 2013. — 76 с.

І. О. Борис — засновник та фундатор експериментальної майстерні театральних досліджень «ЕКМАТЕДОС» при ХДАК.

Організатор міжрегіонального театрального фестивалю «Театр майбутнього» на базі ХДАК (з 2014 р.).

Автор телепередач на Харківському обласному телебаченні, присвячених М. Хвильовому, І. Франку, Л. Українці, Л. Курбасу та сучасним тенденціям розвитку театрального мистецтва в Україні.

Член Національної спілки театральних діячів України.

Організатор та куратор Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку мистецтва театру та кіно в умовах сучасної глобалізації» (17-18 грудня 2015 р.)