ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра історії України і всесвітньої історії

Рудавіна Ірина Геннадіївна
старший викладач, кандидат культурології

Кандидат культурології (доктор філософії в галузі культурології), старший викладач кафедри історії України і всесвітньої історії.

Викладає навчальні дисципліни: Екскурсознавство, Наукові основи проектування музейної експозиції, Охорона та використання позамузейних пам’яток, Музеї та історико-культурні заповідники України, Організація музейно-заповідної мережі.

Є автором понад 20 публікацій, серед яких:
1. Рудавіна І. Г. Передумови виникнення театральних музеїв в Україні (1919–1923) // Культура України : зб. наук. пр. Харків, 2012. Вип. 37. С. 166–174.
2. Рудавіна І. Г. Розвиток театральних музеїв на громадських засадах у Лівобережній Україні середини 1950–1980 рр. // Культура України : зб. наук. пр. Харків, 2012. Вип. 39. С. 90–98.
3. Рудавіна І. Г. Експозиційна та виставкова діяльність театральних музеїв Лівобережної України в контексті національно-культурних процесів (1923–1991) // Культура України : зб. наук. пр. Харків, 2013. Вип. 40. С. 116–124.
4. Рудавина И. Г. Театральный музей «Березиля» как воплощение инновационных идей Леся Курбаса // Исторические, философские, политические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2013. № 9, ч. 1. C. 150–152.
5. Рудавіна І. Г. Культурно-освітня діяльність театральних музеїв Наддніпрянської України: 70-80-ті роки ХХ століття // Вісн. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ, 2013. № 3. С. 101–105.

І. Г. Рудаівна займає на посаду завідувача Центром безперервної освіти ХДАК, виконує обов'язки заступника відповідального секретаря приймальної комісії ХДАК.