ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра історії України і всесвітньої історії

Калініченко Вячеслав Володимирович
доцент, доктор історичних наук, доцент

До кола професійних інтересів належать: історія України, сільське господарство, економічна історія, політологія.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Історія України, Історія України: цивілізаційний вимір, Сучасна історія зарубіжних країн, Історія південних та західних слов’ян, Історія науки та техніки, Методи та методика використання історичної спадщини України, Сучасні тенденції в музейній справі, Технічні засоби в музейній справі.

Публікації: Є автором 67 публікацій. У тому числі: два підручники з «Історії України» (один рекомендований МОН України); навчальний посібник з «Економічної історії»; дві монографії; навчально-методичні матеріали з: «Історії України», «Економічної історії», «Політології»; методичні рекомендації з проходження педагогічної практики у вищих навчальних закладах; чотири статті в іноземних періодичних виданнях.

Керує курсовими та дипломними роботами студентів.