ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра історії України і всесвітньої історії

Калініченко Вячеслав Володимирович
доцент, доктор історичних наук, доцент

Доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України і всесвітньої історії, науково-педагогічний стаж — 20 років.

Викладає навчальні дисципліни: Історія України; Сучасна історія зарубіжних країн; Історія зарубіжних слов’ян; Технічні засоби в музейній справі; Історія науки та техніки; Історія України: Цивілізаційний вимір; Методи та методика використання історичної спадщини України; Сучасні тенденції в музейній справі.

Є автором наступних публікацій:
1. Калініченко В. В. На зламі епох: земельна громада в Наддніпрянській Україні (1917–1930 рр.) : моногр. / В. В. Калініченко. – Харків: Видавець Савчук О. О., 2013. – 656 с.
2. Калініченко В. В., Воронянський О. В., Калініченко В. В. Історія України: від найдавніших часів до сьогодення. – Харків: Оберіг, 2011. – 432 с. (навчальний посібник рекомендований МОН України)
3. Калиниченко В. В. Формы землепользования в земельных обществах УССР (1922–1930 гг.) // Альманах современной науки и образования. – Тамбов : Грамота, 2014. – №2 (81). — С. 75–79.
4. Калиниченко В. В. Земельное общество как альтернатива колхозам в деревне УССР (1922–1930 гг.) // Europian Appled Sciences. – Stuttgart, 2014. – № 6. – P. 17–19.
5. Калініченко В. В. До питання про альтернативу колгоспам у українському селі в 1920-х рр. // Science and Education a new Dimension : Humanities and Social Sciences. ІІ (4). – Budapest, 2014. – № 23. – P. 20–22.
6. Калиниченко В. В. Аграрные преобразования 1917–1922 гг. в Украине: превращение сельского общества в земельное общество // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – Краснодар: Премьер, 2014. – №7(50) июль. – С. 18–26.
7. Калиниченко В. В. Земельное общество в деревне УССР (1922–1930 гг.) // Известия Воронеж. гос. пед. ун-та. – Гуманитарные науки. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. пед ун-та, 2014. – №2(263). – С. 144–147.
8. Калиниченко В. В. Земельное общество УССР (1922–1930 гг.): классификация форм землепользования // Norwegian Journal of development of the International Science. – Oslo. – №5. – 2017. – Vol. 1. – P. 36–40.
9. Калиниченко В. В. Земельное общество в деревне УССР (1922–1930 гг.) // Eurasian Academic Research Journal: multilanguage science journal. – Yerevan. – 2017. – №4 (10). – P. 29–36.