ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра історії України і всесвітньої історії

Бірьова Ольга Юріївна
старший викладач, кандидат історичних наук

Бірьова Ольга Юріївна кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України та всесвітньої історії. В 2003 році закінчила історичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. В 2009 р. захистила кандидатську дисертація по темі «Поміщицькі садиби Харківської губернії (перша половина XVІІІ – початок ХХ століття)». Захист відбувся в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Історія України, Історія костюма предметів побуту та зброї, Етнографія України, Історико-культурні пам’ятки Слобожанщини.

Публікації: Публікації О.Ю. Бірьової