ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра теорії та історії музики

Рощенко Олена Георгіївна
завідувач кафедри, доктор мистецтвознавства, професор

Рощенко Олена Георгіївна – професор, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії музики

Викладає навчальні дисципліни: Історія світової музики, Аналіз музичних творів, Музична інтерпретація.

Член спеціалізованих вчених рад:
К 64.871.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво»(ХНУМ ім. І. П. Котляревського),
Д 64.807.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора культурології за спеціальностями 26.00.01 — культурологія; 26.00.04 — українська культура.

Член редколегії наукового видання «Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти» (ХНУМ ім. І. П. Котляревського), включеного до переліку наукових фахових видань України.

Наукове керівництво 13 аспірантами, які отримали науковий ступінь кандидата наук: Башмакова Н. В., Білик-Золотарьова Н. А., Богатирьова Н. С., Вербицька І. В., Веремйова М. М., Жарких Т. В. Золотарьова Н. С., Карелова Г. В., Краснощок К. Ю., Погода А. В., Русалова Г. Г., Федорков О. В., Шкет О. М.

Статті у фахових наукових виданнях:
1. Рощенко Е. Г. Вергилий и Пёрселл / Е. Г. Рощенко // Поліфонія діалогу в постсучасній культурі. – Зб. наук. праць. – :К. : НАКККіМ, 2013. – С. 141–153.
2. Рощенко Е. Г. Жанровые черты новеллы в опере Р. Вагнера «Летучий голландец» / Е. Г. Рощенко // Музика і театр в історичному часі та просторі. Аспекти історичного музикознавства VI. – Зб. наук. праць. – Харків : ХНУМ ім. І.П. Котляревського, 2013. – С. 115–120.
3. Рощенко Е. Г. Шуман и Жан-Поль. Фрагменты жизнетворчества. Методологические искания / Е. Г. Рощенко // Таврійські студії. Мистецтвознавство. – № 4 (2013). – Симферополь : РВНЗ “Кримський університет культури, мистецтв і туризму”, 2013. – С. 49–55.
4. Рощенко О. Г. Поетика шевченкового "Заповіту"в опері М. Лисенка – М. Старицького "Тарас Бульба" / О. Г. Рощенко // . – Мистецтвознавчі записки, 2014. – Вип. 25. – С. 3–13.
5. Рощенко О. Г. Українська симфонія пам’яті мучеників Бабиного яру: доля автора та його твору / О. Г. Рощенко // Культура України, 2017.– Вип. 56. – С. 215–224.
6. Рощенко О. Г. Національний оперний міф у творі М. Лисенка «Тарас Бульба» / О. Г. Рощенко// Записки НТШ. Праці музикознавчої комісії. – Львів,2014. – Т. 267. – С. 119–143.

Участь у наукових конференціях (2012-2017):
- Всеукраїнська наукова конференція «Герменевтика в науках про дух» (Харків, ХДАК, 2017 р.) — ідея та організація конференції,
- Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, ОДМА ім. А.В. Нежданової, 2014 р.),
- VМіжнародна науково-творча конференція «Мистецька освіта України ХХІ ст.: євроінтеграційний вектор», (2016, НАКККіМ Одеса-Київ-Варшава),
- ІІІ Міжнародна науково-творча конференція «Освіта як культурно-мистецька складова художнього простору ХХІ століття: дослідницькі практики» (2014 р. НАКККіМ Одеса-Київ-Варшава),
- Конференція в рамках Міжнародного фестивалю «Харківські асамблеї–2014»: «Бетховен– terra incognita» (Харків, ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2014),
- Відкрита звітна наукова конференція «Актуальні проблеми музичного і театрального мистецтва» (Харків, ХДУМ ім. І. П. Котляревського, 2014),
- Наукова конференція «Музичне виконавство як об’єкт музикознавчого осмислення» (Київ, НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2012 р.),
- Міжнародна науково-творча конференція «Одеська композиторська школа в світовій музичній культурі»: до 100-річчя Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової та 75-ти-річчя Одеської організації національної спілки композиторів України.

Нагороджена: Дипломом лауреата творчої премії Харківського міськвиконкому імені Іллі Слатіна „За визначний внесок у розвиток музикознавства” та Почесною грамотою Харківської міської ради Управління культури „За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва та з нагоди 90-річчя заснування Харківського державного університету мистецтв ім. І.П.Котляревського”.