ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра народних інструментів

Шемет Лариса Василівна
завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Шемет Лариса Василівна (1964 р. н.) – кандидат педагогічних наук (1995 р.), доцент (2005 р.). На кафедрі народних інструментів Харківської державної академії культури працює з 1993 р.

Викладає теоретичні (історія і теорія народно-інструментального виконавства, методика роботи з оркестром, методика викладання спеціальних дисциплін – спецінструмент, ансамбль) та практичні курси (спецінструмент, вивчення інструмента, читання оркестрових партитур, інструментування, практика), здійснює наукове керівництво з написання магістерських робіт, виступає з доповідями на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Автор понад 50 публікацій, серед яких програми та методичні матеріали до навчальних курсів, а також статті, зокрема:
1. Шемет Л.В. Твори В.А. Моцарта у виконавському мистецтві баяністів / Л.В. Шемет // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. – Х. : ХДАДМ, 2012. – № 13. – С. 177-181.
2. Шемет Л.В. Творчість випускників Харківської державної академії культури в контексті народно-інструментального мистецтва України / Л.В. Шемет // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. – Х. : ХДАДМ, 2012. – № 15 (Мистецтвознавство). – С. 166-171.
3. Шемет Л. В. Народні музичні інструменти в традиційно-побутовій культурі Слобідської України / Л. В. Шемет // Культура України. Сер. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. – Харків : ХДАК, 2015. – Вип. 51. – С. 50-61.
4. Шемет Л.В. Традиційні народні музичні інструменти українців у контексті професійного академічного мистецтва / Л. В. Шемет // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. – Х. : ХДАДМ, 2015. – № 3 (Мистецтвознавство). – С. 109-114.
5. Шемет Л. В. Традиції Харківщини у розвитку оркестрового виконавства на українських народних інструментах / Л. В. Шемет // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. – Х. : ХДАДМ, 2016. – 148 с. (Мистецтвознавство : № 4). – С. 138-143.
6. Шемет Л. В. Дитяче оркестрове виконавство в народно-інструментальному мистецтві України (історичний аспект) / Л. В. Шемет // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. – Х. : ХДАДМ, 2016. – Вип. № 2. – 144 с. – С. 119-122.
7. Шемет Л. В. Гармоніки в американській музичній культурі першої половини ХХ ст. / Л. В. Шемет // Культура України. Сер.: Культурологія : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. – Харків : ХДАК, 2017. – Вип. 58. – С. 147-156.

З вересня 2017 р. виконує обов’язки завідувача кафедри народних інструментів ХДАК.
З 1993 р. працює за сумісництвом артисткою фольклорного гурту «Муравський шлях» ХООМЦКМ – учасника численних міжнародних фольклорних фестивалів в Україні, Польщі, Естонії, Литві.