ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра народних інструментів

Шемет Лариса Василівна
завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Л. В. Шемет (1964 р. н.) закінчила у 1987 р. Харківський державний інститут культури (клас баяна В. І. Куриська), в 1993 р. аспірантуру Київського державного інституту культури (наук. кер. Г. М. Загадарчук). З 1993 р. працює в Харківській державній академії культури на кафедрі народних інструментів викладачем, з 1996 р. – старшим викладачем, з 2000 р. – на посаді доцента. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови освоєння фольклору дітьми у групових формах дозвіллєвої діяльності» (1995 р.). Викладає теоретичні («Історія і теорія народно-інструментального виконавства», «Методика роботи з оркестром», «Методика викладання спеціальних дисциплін») і практичні курси («Спецінструмент», «Вивчення інструмента», «Читання оркестрових партитур», «Інструментування», «Практика»), здійснює наукове керівництво з написання магістерських дипломних робіт.

Л. Шемет – автор багатьох науково-методичних праць, серед яких програми та методичні матеріали до навчальних курсів, а також статті «Прилучення дітей до фольклорної спадщини в умовах урбанізованого середовища», «Формування та розвиток традицій оркестрового виконавства на кафедрі народних інструментів ХДАК», «Фольклористичний рух в Україні та діти», «Народно-оркестрове виконавство в музичному мистецтві Харківщини другої половини ХХ ст.», «Твори В.А. Моцарта у виконавському мистецтві баяністів», «Творчість випускників Харківської державної академії культури в контексті народно-інструментального мистецтва України», «Народні музичні інструменти в традиційно-побутовій культурі Слобідської України», «Дитяче оркестрове виконавство в народно-інструментальному мистецтві України (історичний аспект)», «Традиції Харківщини у розвитку оркестрового виконавства на українських народних інструментах». Виступала з доповідями на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

З 1993 р. Л. Шемет за сумісництвом працює артисткою фольклорного гурту «Муравський шлях» ХООМЦКМ – учасника численних міжнародних фольклорних фестивалів в Україні, Польщі, Естонії, Литві.

Викладає наступні дисципліни: Теорія народно-інструментального виконавства, Історія народно-інструментального виконавства, Методика роботи з оркестром, Методика викладання спец. дисциплін.