ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра народних інструментів

Шемет Лариса Василівна
доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

Науково-педагогічний стаж 25 років.

Викладає навчальні дисципліни: Історія і теорія народно-інструментального виконавства, Методика роботи з оркестром, Методика викладання спеціальних дисциплін, Ансамбль, Спеціальний інструмент, Вивчення інструменту, Читання партитур, Інструментування, Практика; здійснює керівництво магістерськими роботами.

Автор понад 50 публікацій, зокрема:
1. Шемет Л. В. Твори В. А. Моцарта у виконавському мистецтві баяністів / Л. В. Шемет // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. –– Х. : ХДАДМ, 2012. –– № 13. –– С. 177-181.
2. Шемет Л. В. Творчість випускників Харківської державної академії культури в контексті народно-інструментального мистецтва України / Л. В. Шемет // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. –– Х. : ХДАДМ, 2012. –– № 15 (Мистецтвознавство). –– С. 166-171.
3. Шемет Л. В. Народні музичні інструменти в традиційно-побутовій культурі Слобідської України / Л. В. Шемет // Культура України. Сер. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. –– Харків : ХДАК, 2015. –– Вип. 51. –– С. 50-61.
4. Шемет Л. В. Традиційні народні музичні інструменти українців у контексті професійного академічного мистецтва / Л. В. Шемет // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. –– Х. : ХДАДМ, 2015. –– № 3 (Мистецтвознавство). –– С. 109-114.
5. Шемет Л. В. Традиції Харківщини у розвитку оркестрового виконавства на українських народних інструментах / Л. В. Шемет // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. – Х. : ХДАДМ, 2016. – 148 с. – № 4 (Мистецтвознавство). – С. 138-143.
6. Шемет Л. В. Дитяче оркестрове виконавство в народно-інструментальному мистецтві України (історичний аспект) / Л. В. Шемет // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. – Х. : ХДАДМ, 2016. – № 2. – С. 119-122.
7. Шемет Л. В. Гармоніки в американській музичній культурі першої половини ХХ ст. / Л. В. Шемет // Культура України. Сер. Культурологія : зб. наук. пр. –– Харків : ХДАК, 2017. –– Вип. 58. –– С. 147-156.

З вересня 2017 р. виконує обов’язки завідувача кафедри народних інструментів ХДАК.
З 1993 р. працює за сумісництвом артисткою фольклорного гурту «Муравський шлях» ХООМЦКМ – учасника численних міжнародних фольклорних фестивалів в Україні, Польщі, Естонії, Литві.