ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра народних інструментів

Лошков Юрій Іванович
професор, доктор мистецтвознавства, професор

Лошков Юрій Іванович (1964 р. н.) – доктор мистецтвознавства (2008 р.), професор (2011 р.). Стаж науково-педагогічної діяльності – 27 років.

Викладає навчальні дисципліни: Інструментознавство, Методика викладання спеціальних дисциплін (диригентський цикл), Проблеми сучасного академічного виконавства, Спеціальний інструмент (баян), Диригування; здійснює керівництво магістерськими роботами, аспірантами, докторантами.

Автор понад 100 публікацій, зокрема:
1. Оркестрове диригентське виконавство: теорія та практика : посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. ― Вінниця : Нова книга, 2014. ― 128 с.
2. Рок-музика в Україні: період відродження // Аркадія. ― Одеса, 2015. ― № 1 (46). ― С. 8–13.
3. Капельмейстерская деятельность и музыкальная жизнь Харькова первой половины ХІХ в. // Наука. Искусство. Культура : научный рецензируемый журнал. ― Белгород : БГИИК, 2016. ― Вып. 1(9)2016. ― С. 22–36.
4. Увеселительные сады в Харькове (1870-е гг.) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. ― Х. : ХДАДМ, 2016. ― № 6 (Мистецтвознавство). ― С. 84–89.
5. Становлення народно-інструментальної освіти в Харківському музично-драматичному інституті // Аспекти історичного музикознавства – VІІІ : Вища мистецька освіта як інструмент збереження культурної ідентичності : зб. наук. ст. / Харк. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського. ― Харків: вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2016. ― 272 с. ― С. 217–225.
6. Професійне музичне мистецтво європейського типу // Мистецтвознавство ХХ століття : хрестоматія-довідник: навч. посіб. / кол. авт. : А. Баканурський та ін. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – С. 13-48.

Ю. І. Лошков – член редакційних колегій наукового фахового видання «Культура України» (серія Мистецтвознавство), міжнародних наукових журналів «ScienceRise» (Україна) та «EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ» (Чехія).

Під науковим керівництвом Ю. І. Лошкова захищені 1 докторська та 4 кандидатських дисертації.

Серед студентів по класу баяна Лошкова Ю. І.: Фомін В. – лауреат ІІІ ступеня V-го Всеукраїнського міжвузівського конкурсу баяністів-акордеоністів (Мелітополь, 1998), Кушнір І. – лауреат ІІІ ступеня ІІІ-го Всеукраїнського конкурсу молодих виконавців «Слобожанський вернісаж – 2008» (Харків), Шарко С. – дипломант VІІ-го Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» (Дрогобич, 2014), Маслак Е. – лауреат ІІ ступеня Міжнародного фестивалю-конкурсу «SongDansFest» (Харків, 2017).

Ю. І. Лошков бере участь в організації та проведенні фестивально-конкурсних заходів в Україні. Зокрема, входить до складу оргкомітету та журі міжнародних фестивалів «Сонцеворот», «Толока», фестивалю-конкурсу дитячої народної хореографії «Зелен світ», які традиційно проводяться в м. Харків. У 2016-2917 рр. очолював журі ІІІ і ІV Всеукраїнського конкурсу виконавців-інструменталістів та фольклорних колективів «Грай, музико!» (м. Мелітополь).

В межах організаційної роботи обіймав у ХДАК посади заступника декана факультету Музичного мистецтва, завідувача кафедри народних інструментів, відповідального секретаря приймальної комісії. Нині займає посаду проректора з навчальної роботи ХДАК.

З 2002 року виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 (до 2007 року – К 64.807.01) з правом прийняття до захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей 26.00.01 — теорія та історія культури (культурологія, мистецтвознавство) та 26.00.04 – українська культура (культурологія, мистецтвознавство).