ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра хорознавства та хорового диригування

Воскобойнікова Вікторія Володимирівна
викладач

Воскобойнікова Вікторія Володимирівна, викладач кафедри хорознавства та хорового диригування, стаж роботи 10 років.

Дисципліни: диригування, хоровий клас, хорознавство.

Список наукових праць Воскобойнікової Вікторії Володимирівни:
1. Воскобойнікова В. В. Авторська інтерпретація канонічних жанрів православної духовної музики в композиторській творчості XVII – поч. ХХ ст. (англ. мовою) / В. В. Воскобойнікова // Культура України. Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. Вип. 50. — Харків, 2015. — C. 124–132.
2. Воскобойнікова В. В. Жанрове розшарування «Цілонічного пильнування» в культурно-історичному розвитку / В. В. Воскобойнікова // Культура України : зб. наук. пр.. Вип. 41. — Х., 2013. — C. 276-284.
3. Воскобойнікова В. В. Знаменний розспів як основа богослужбово-співочої системи на Русі / В. В. Воскобойнікова // Теоретичні та практичні питання культурології : зб. наук. ст. Вип. 25, Ч. 3. — Мелітополь: Вид. НМАУ, 2008. — C. 85-90.
4. Воскобойнікова В. В. Інтерпретація християнської символіки в літургічних жанрах православної музики / В. В. Воскобойнікова // Культура України : Зб. наук. пр. Вип. 56. — Харків: ХДАК, 2017. — С. 45–56.
5. Воскобойнікова В. В. Літургійні твори П. Чеснокова в контексті взаємодії канонічного та авторського начал в циклічних жанрах православної духовної музики / В. В. Воскобойнікова // Наук. збірки Студії музикознавчі. Вип. 35 : — Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2015. — C. 248 – 258.