ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра хорознавства та хорового диригування

Воскобойнікова Юлія Василівна
доцент, кандидат мистецтвознавства

Закінчила Харківський державний інститут культури у 1998 р. з відзнакою, у 2001 р. – аспірантуру ХДАК. З 2000 р. викладає на кафедрі хорознавства та хорового диригування. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Театралізація хорових творів як метод художньої інтерпретації». Викладає навчальні дисципліни «Диригування», «Хорове аранжування», «Диригентсько-хорова практика». Під час роботи на кафедрі розробила авторський курс «Основи диригентської майстерності», програми дисциплін «Теорія хорового виконавства» та «Історія хорового мистецтва», успішно здійснює підготовку магістрів, бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

З 2007 р. веде волонтерську діяльність у складі оргкомітету фестивалів «Різдвяночки» та «Хорова Пасхалія», благодійних хорових концертів «Діти – дітям» на користь онкохворих дітей, Великопісних хорових концертів.

У 2016 р. закінчила докторантуру ХДАК виданням монографії «Регентська діяльність у сучасній православній культурі» (2016). У межах свого наукового дослідження у якості сценариста і режисера створила документальний фільм «Єдиним серцем» про діяльність Святкового хору Свято-Єлизаветинського монастиря (м. Мінськ), який отримав «Приз глядацьких симпатій» та диплом за кращу музику на Міжнародному кінофестивалі «Покров» (м. Київ, 2015 р.).

У 2017 році започаткувала освітній проект «Школа регентського мистецтва», який здійснюється на благодійній основі та ставить за мету культурний обмін між фахівцями різних регіонів України та зарубіжжя у сфері духовної хорової музики.

Сфера наукових інтересів Ю. В. Воскобойнікової – музична інтерпретація, театралізація хорових творів, духовна музика, православне регентське мистецтво, психологія хорової творчості. За цими темами опубліковано біля 60 наукових праць та навчально-методичних матеріалів, серед яких 26 статей з проблем мистецтвознавства та музичної культурології у наукових фахових виданнях України та зарубіжжя.

Основні опубліковані праці:
1. Воскобойникова Ю. О хоровом творчестве монахини Иулиании (Денисовой) в контексте современной церковно-певческой культуры / Ю. Воскобойникова // Весці БДАМ : навукова-тэарэтычны часопіс. – Мінск : БГАМ, 2013. – № 22. – С. 99–106.
2. Воскобойнікова Ю. Принципи богослужбового співу Святкового хору Свято-Єлисаветинського монастиря (м. Мінськ, Білорусь) / Ю. Воскобойнікова // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 282–290.
3. Воскобойнікова Ю. Дикційний комплекс в церковному хорі: сучасні регентські підходи / Ю. Воскобойнікова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : Мистецтвознавство. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. — №1 (вип. 33). — С. 74–82.
4. Воскобойнікова Ю. Інтерпретація одноголосних піснеспівів: комплексний підхід / Ю. Воскобойнікова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2015. — №2. — С. 104–109.
5. Воскобойнікова Ю. Інтерпретація творів Д. Бортнянського: тембровий аспект / Ю. Воскобойнікова // Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. / Київський національний університет культури і мистецтв. — Київ: Видав. центр КНУКіМ, 2015. — Вип. 33. — С. 46–51.
6. Воскобойнікова Ю. Психоакустика обертонального слуху в регентській діяльності / Ю. Воскобойнікова // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – Вип. 51. — С. 84–96.
7. Воскобойнікова Ю. Регентська діяльність у системно-діяльнісному вимірі / Ю. Воскобойнікова // Аркадія: мистецтвознавчий та культурологічний журнал. — Херсон: Грінь Д. С., 2015. — №42 (1). — С. 76–80.
8. Воскобойнікова Ю. Творчий метод виконання православної духовної музики сербського регента Дівни Любоєвич / Ю. Воскобойнікова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2015. — №5. — С. 92–97.
9. Воскобойнікова Ю. Типологія церковних хорових колективів / Ю. Воскобойнікова // Аркадія: мистецтвознавчий та культурологічний журнал. — Херсон: Грінь Д. С., 2015.— №45 (4) — C. 68–75.
10. Воскобойнікова Ю. Літургія у китайських тонах: культуротворчий експеримент регента Ніни Старостіної / Ю. Воскобойнікова // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. — Вип. 53. — С. 116–126.
11. Воскобойнікова Ю. Провідні церковно-хорові колективи Харківщини / Ю. Воскобойнікова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : Мистецтвознавство. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. — № 1 (вип. 34). — С. 63–74.
12. Воскобойнікова Ю. Регентська репертуарна політика у сучасній церковно-хоровій практиці / Ю. Воскобойнікова // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2016. — №1. — С. 22–28.
13. Воскобойнікова Ю. Типологія регентської діяльності / Ю. Воскобойнікова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2016. — №3. — С. 107–112.
14. Воскобойнікова Ю. Типологія сучасної регентської освіти / Ю. Воскобойнікова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2016. — №1. — С. 25–30.
15. Воскобойнікова Ю. Функціональна структура церковного хору / Ю. Воскобойнікова // Аркадія: мистецтвознавчий та культурологічний журнал. — Херсон: Грінь Д. С., 2016. — №46 (1) — С. 178–184.