ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра хорознавства та хорового диригування

Воскобойнікова Юлія Василівна
доцент, кандидат мистецтвознавства

Науково-педагогічний стаж 18 років.

Викладає навчальні дисципліни: Диригування, Хорове аранжування, Диригентсько-хорова практика. Під час роботи на кафедрі розробила авторський курс «Основи диригентської майстерності», програми дисциплін «Теорія хорового виконавства» та «Історія хорового мистецтва»; здійснює підготовку магістрів.

Ю. В. Воскобойнікова – автор близько 60 публікацій, зокрема:
1. Воскобойнікова Ю. Регентська діяльність у сучасній православній культурі : моногр. / Ю. Воскобойнікова. — Харків: «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2016. — 307 с.
2. Воскобойнікова Ю. Літургія у китайських тонах: культуротворчий експеримент регента Ніни Старостіної / Ю. Воскобойнікова // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2016. — Вип. 53. — С. 116–126.
3. Воскобойнікова Ю. Провідні церковно-хорові колективи Харківщини / Ю. Воскобойнікова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : Мистецтвознавство. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. — № 1 (вип. 34). — С. 63–74.
4. Воскобойнікова Ю. Регентська репертуарна політика у сучасній церковно-хоровій практиці / Ю. Воскобойнікова // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2016. — №1. — С. 22–28.
5. Воскобойнікова Ю. Типологія регентської діяльності / Ю. Воскобойнікова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2016. — №3. — С. 107–112.
6. Воскобойнікова Ю. Типологія сучасної регентської освіти / Ю. Воскобойнікова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2016. — №1. — С. 25–30.
7. Воскобойнікова Ю. Функціональна структура церковного хору / Ю. Воскобойнікова // Аркадія: мистецтвознавчий та культурологічний журнал. — Херсон: Грінь Д. С., 2016. — №46 (1) — С. 178–184.

Ю. Воскобойнікова з 2007 р. веде волонтерську діяльність у складі оргкомітету фестивалів «Різдвяночки» та «Хорова Пасхалія», благодійних хорових концертів «Діти – дітям» на користь онкохворих дітей, Великопісних хорових концертів.

У межах докторського наукового дослідження у якості сценариста й режисера створила документальний фільм «Єдиним серцем» про діяльність Святкового хору Свято-Єлизаветинського монастиря (м. Мінськ), який отримав «Приз глядацьких симпатій» та диплом за кращу музику на Міжнародному кінофестивалі «Покров» (м. Київ, 2015 р.).

У 2017 році започаткувала освітній проект «Школа регентського мистецтва», який здійснюється на благодійній основі та ставить за мету культурний обмін між фахівцями різних регіонів України та зарубіжжя у сфері духовної хорової музики.