ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра хорознавства та хорового диригування

Бойко Вячеслав Геннадійович
завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент

Закінчив Харківський інститут мистецтв ім. І.П. Котляревського у 1985 р.

Бойко В. Г., працює викладачем кафедри хорознавства та хорового диригування Харківської державної академії культури з 01 листопада 2000 року, старшим викладачем – з 01 вересня 2008 року. З 01 вересня 2010 року обіймає посаду доцента.

Трудова діяльність Бойко В. Г., завідувача кафедри хорознавства та хорового диригування, більше сімнадцяти років пов’язана з Харківською державною академією культури.

Бойко В. Г. викладає на факультеті музичного мистецтва такі навчальні дисципліни : «Диригування», «Хоровий клас», «Диригентсько-хорова практика»,«Духовна музика» «Методика викладання спеціальних дисциплін», «Читання хорових партитур», «Аранжування», «Духовна музика : національні традиції та сучасність» для студентів і магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності «Хорове диригування».

У 2008 р. Бойко В. Г. захистив кандидатську дисертацію за темою : «Секуляризація православної духовної хорової музики в російській та українській культурі ХVIІ – ХХI ст.».

Бойко В. Г. приймає активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій молодих науковців, які проводились у ХДАК : «Харків у контексті світової музичної культури : події та люди», «Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта : стан і перспективи», «Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст.» (2002 – 2017 рр.).

Протягом 2009 – 2017 рр. Бойко В. Г. здійснює наукове керівництво магістерськими дипломними роботами та підготовкою наукових виступів студентами та магістрами для участі у міжнародних та всеукраїнських конференціях з публікацією тез доповідей.

Під керівництвом Бойка В. Г академічний хор студентів Харківської державної академії культури проводить активну просвітницьку діяльність, спрямовану на збереження національної хорової культури та мистецтва, приймає участь у міжнародних та Всеукраїнських хорових конкурсах, фестивалях, у концертних заходах м. Харкова та Харківської області.

У листопаді 2017 р. Бойко В. Г. стає переможцем XIX обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Завідувач кафедри».

Бойко В. Г. є автором більше 30 наукових праць та навчально-методичних матеріалів, серед яких 20 статей опубліковані у наукових фахових виданнях України та тез доповідей з проблем музичної культурології, мистецтвознавства, духовної хорової музики.