ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра хорознавства та хорового диригування

Шаша Костянтин Григорович
професор, Народний артист України, професор

Науково-педагогічний стаж 35 років.

Викладає навчальну дисципліну “Постановка голосу”.

К. Г. Шаша розпочав творчу діяльність солістом Харківського академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка (роки праці 01.01.1962 по 31.08.1988). Протягом 27 років виконував провідні партії тенорового репертуару.

Сценічні образи, створені К. Г. Шашою в спектаклях Харківського академічного театру опери та балету ім. М.В.Лисенка.

Опери українських композиторів:
- М.Лисенко «Утоплена» - Левко – 1960 рік;
- М.Лисенко «Наталка Полтавка» - Петро – 1965;
- М.Лисенко «Тарас Бульба» - Андрій – 1973;
Опери російських композиторів:
- О.Даргомижський «Русалка» - Князь – 1960;
- П.Чайковський «Євгеній Онєгін» - Ленський – 1965;
- П.Чайковський «Іоланта» - граф Водемон – 1969;
- Т.Хренніков «В бурю» - Льонька – 1970;
- О.Бородін «Князь Ігор» - Володимир Ігоревич – 1971;
- М.Римський-Корсаков «Снігуронька» - цар Берендей – 1971;
Опери зарубіжних композиторів:
- Дж. Верді «Травіата» - Альфред – 1963;
- Дж.Россіні «Севільський цирульник» - граф Альмавива – 1964
- Г.Доніцетті «Любовний напій» - Неморіно - 1966;
- Д.Чимароза «Таємний шлюб» - Паоліно – 1971;
- Дж.Пуччіні «Чіо – чіо – сан» - Пінкертон – 1977.

Загальна кількість виконаних спектаклів на сцені – понад 970, на телебаченні – 32.

Педагогічну діяльність розпочав викладачем вокалу на кафедрі музики Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди (роки праці – з 20.09.1983 по 30.06.1986).

З 1988 року працює в Харківській державній академії культури.

Важливі творчі здобутки останніх років:
- виступ в заключному концерті, присвяченому Ш з’їзду Федерації профспілок України (Київ, Жовтневий Палац 21.10.1997);
- виступ з художніми колективами інституту культури з нагоди присвоєння йому статусу академії (Колонний зал ім. М. В. Лисенка Національної філармонії України, 1997);
- участь у концерті для ветеранів війни і праці м. Києві з естрадно-симфонічним оркестром і академічним хором ХДАК (Колонний зал Національної філармонії України,1998);
- участь в концерті пам’яті Народного артиста СРСР А. Солов’яненка з Національним оркестром народних інструментів України (Колонний зал Національної філармонії України 24.10.1999);
- концертні виступи у Німеччині в складі Заслуженої хорової капели України «Дружба» (листопад, грудень 1996 р., вересень 2001 р.).
- участь у концерті в місті Марбург (Німеччина), присвяченому 15 – річчю поліцейського хору (Stadthalle – Велика зала міста Марбурга 28.05.1999);
- виступи у складі делегації Харківщини на творчому звіті майстрів мистецтв і художніх колективів (Національний Палац України 17.07.2001).

Творча діяльність Костянтина Григоровича Шаші отримує схвальні відгуки у пресі провідних вчених, відомих музичних діячів України. Своєю творчістю, педагогічною діяльністю та широкою громадською діяльністю він багато робить для пропаганди та розвитку української вокальної школи.

З 2013 р. щорічно у Великій актовій залі ХДАК проходять концерти вокальної музики студентів класу К. Г. Шаші.

Студент класу К. Г. Шаші О. Сидоров отримав Диплом 1-го ступеню V категорії у VI фестивалі «DANCE SONG FEST 2017», студентка В. Балюк нагороджена Дипломом 3 ступеню цього ж фестивалю.

Основні опубліковані праці Костянтина Григоровича Шаша:
- О преподавании курса постановки голоса в институтах культуры (стаття), депонировано в НИО «Информкультура» Росийской Гос. Биб – ки, 12.02.92, № 2568, 1,2 друк .арк.
- Работа дирижера и солиста над вокально-сценическим образом в оперных спектаклях /из опыта работы с дирижером Харьковского государственного академического театра оперы и балета им. М.В.Лисенко Заслуженного артиста УССР И. С. Штейманом. (Стаття). Депонировано в НИО «Информкультура» Росийской Гос. Биб – ки, 12.02.92, № 2569, 1,3 друк .арк.
- До питання про вокальне виховання студентів хормейстерів. (Тези).Конференція професорсько-викладацького складу та студентів за підсумками науково-творчої роботи за 1991 рік. Тези доповідей. 24.04.1992 р. Х.: ХДІК, 1992,0,1 друк. арк.
- Деякі проблеми підготовки студентів вокально-хорових спеціалізацій на сучасному етапі (Тези).Культура України: історія і сучасність Респ. наук .- теор. конф. 26-28 жовтня 1992.:Тези доп. (ХДІК). Х.: ХДІК, 1992, 0,1 друк. арк.
- Спогад про артиста (Народний артист Є.І.Червонюк). (Стаття». «Березіль» - Харків, 1994. - № 7,0,5 друк. арк.
- До питання про особливості виховання дитячого голосу.(Стаття). Депоновано в ДНТБ України 07.02.95. -№ 274, 0,7 друк. арк.
- Історія українського вокального мистецтва. Програма курсу. Х.: Харків, 1995, 1,5 друк. арк.
- Шаша К.Г. Микола Манойло (творчий портрет) // стаття //, газета «Слобода» ,05.05.2006.
- Шаша К.Г. Творчий портрет Народного артиста М. Манойло. ХНУМ ім. П. Котляревського. Зб. наукових праць . Вип. 32, Харків. 2011, УДКУ78071.2:784 (477.54)49.

К. Г. Шаша має державні нагороди України: медалі - «Ветеран праці» - 1984 рік, «50 – річчя Перемоги у Великій вітчизняній війні» - 1995 рік, «Захиснику Вітчизни» - 1999 рік, «60 – річчя Перемоги у Великій вітчизняній війні» - 2005 рік, «60 років визволення Харкова» - 2003 рік. Нагороджений грамотами і подяками, зокрема Голови Харківської облдержадміністрації і обласного управління культури (2005) тощо.