ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра хорознавства та хорового диригування

Іванова Юлія Миколаївна
доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент

Закінчила Харківський державний інститут мистецтв ім.. І.П.Котляревського у 1989році. Працювала у Харківському державному педагогічному інституті ім.. Г.Сковороди (1990-1991р.р.),викладач харківського державного інституту культури (1991-2000р.р.), кандидат мистецтвознавства (2000 р.), доцент харківського університету мистецтв ім.. І.П.Котляревського (2001-2016 р.р.), доцент харківської державної академії культури з 2016 року.

Провідний фахівець у галузі теорії, методики та практики роботи з хором. На кафедрі викладає диригування, методику викладання спеціальних дисциплін, історію хорового мистецтва, керує магістерськими роботами. Понад 30 років працює з одним з провідних колективів України, лауреатом міжнародних та всеукраїнських конкурсів дитячим хором «Скворушка».

За свою сумлінну педагогічну і творчу працю вона має такі нагороди:
- «Відмінник народної освіти УРСР» (1992 р.);
- Знак «Софія Русова» Міністерства освіти і науки України (2006 р.);
- Лауреат творчої премії імені Бориса Гмирі Харківського міськвиконкому (2009 р.);
- Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.; 2009 р.);
- Грамота Харківської обласної державної адміністрації (2002, 2005 рр.);
- Подяка Харківського міського голови (2005р.);
- Почесна Грамота Харківської обласної державної адміністрації (2015 р.);
- Диплом І ступеня головного управління освіти і науки харківської області (2003 р.)
- Диплом XV Міжнародного дитячого хорового конкурсу-фестивалю «Артеківські зорі» «За виконавську майстерність» (2013 р.)
- Диплом ІІІ всеукраїнського фестивалю хорових колективів технічних учбових закладів» «Поющая феерия» «За виконавську майстерність» (2015р.)

Іванова Ю.М. є постійним лектором курсів підвищення кваліфікації керівників дитячих хорових колективів міста та області, її запрошують для проведення відкритих уроків та лекцій до музичних училищ України.

Професійний досвід Іванової Ю.М, її талант музиканта часто використовується у роботі журі в номінації хорове та ансамблеве виконавство. Вона є членом журі фестивалю-конкурсу дитячий хорових колективів Харкова та області ім. Леонтовича, фестивалю-конкурсу дитячих хорових колективів музичних шкіл Харкова та області «Співуча весна», членом комісії з присвоєння колективам звання «Зразковий» та «Народний».

Перелік публікацій:
1. Тенденції розвитку хорового виконавства в Україні // Педагогічні умови професійного становлення учнівської молоді: зб. наук. праць/ Проблеми сучасності : культура, мистецтво, педагогіка. – Ред.Гребенюк Г.Є. – Харків: «Стиль-Издат”, 2003. – С. 114-119.
2. Вокально-хорова творчість М.Кармінського// Культура України.- Зб.наук. праць.-Вип.6. Мистецтвознавство.- Відповід.ред. О.Г.Стахевич.- Х.:ХДАК,2000 С. 140-148.
3. Становлення гомофоно-гармонічного стилю у західноєвропейській хоровій культурі ХVІІ ст. // Теоретичні та практичні питання культурології.- Зб.наук. Праць. Вип. ХIV / Ред. Кол. А.П.Лащенко.- Мелітополь: Вид.»Сана», 2003. – 121-131.
4. Дитяча хорова культура Харківщини кінця ХХ ст..// Культура України.- Зб.наук. праць. – Вип.7. Мистецтвознавство/Відповід.ред. О.Г.Стахевич.- Х.: ХДАК, 2000. - С. 128-134.
5. Вокальне виховання в дитячому хорі // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: зб. наук. ст. Вип.11. / ХНУМ імені І.П. Котляревського/ ред.- упор. В.Н.Федечко. – Харків: «Стиль-Іздат” 2003. – С. 114-119.
6. Хорове сольфеджіо та робота над строєм у дитячому хорі//Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки і практики і освіти. - Зб. наук.ст. ХНУМ ім.. І.П.Котляревського. - Вип. 19 / Ред.кол. Вєркіна Т.Б. - Харків: Вид.«Ліхтар.», 2007.- С.330-338.
7. Інтонування та художній образ у хоровому виконавстві // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Зб.наук.праць/ Ред. Упор. О.Михайличенко.- Вип. 27. – Київ КНЛУ , 2009.- С.41-44.
8. Драматургія хорових творів М.Кармінського // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Зб.наук.праць/ Ред. О.Михайличенко.- НМУАУ ім.. П.Чайковського, КНЛУ,- Вип. 27. - Наука , 2004.- С.44-48.
9. Психофізичний аспект роботи в дитячому хорі// Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті.- зб.наук.праць/ Ред. Н.Є.Трегуб. -Харк.держ.академія дизайну і мистецтв. – Вип. 1,2,3.- ХарківХарків ХДАДМ, 2008. – С.36-40.
10. Професіоналізація хорового мистецтва в Україні //Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка:зб.наук.праць/Луганськ.держ.академія культури і мистецтв.- вип.13. –Ред. Н.В.Колотовкіна. – Луганськ: ЛДАКМ, 2010.-С.187-196.
11. Теоретичні аспекти розвитку хорового виконавства//Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки і практики і освіти: зб. Наук.ст. Харк. Нац.. ун-т мистецтв ім.. І.П.Котляревського.- Харків: «С.М.А.», 2011.- С.194-202.
12. Функції вербального тексту у хоровому виконавстві//Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка:зб.наук.праць/Луганськ.держ.академія культури і мистецтв.- вип.27-28. Ред. Н.В.Колотовкіна, – Луганськ: ЛДАКМ, 2014.-С.62-68.
13. “Шляхи вивчення хорознавства”.Стаття. // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: зб. наук. ст. Вип.43. / ХНУМ імені І.П. Котляревського; ред.- упор. Л.В.Русакова. – Харків: Видавництво ТОВ “С.А.М.” 2015. – С. 291-300.