ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра хорознавства та хорового диригування

Гулеско Інесса Іванівна
професор, кандидат мистецтвознавства, професор

Закінчила Харківську державну консерваторію з відзнакою (1963). Викладач хорових дисциплін у Красноярському училищі мистецтв (1963-1966 рр.), викладач у Харківському музичному училищі (1966-1968 рр.), викладач Харківського інституту культури (з 1968 р.). Кандидат мистецтвознавства (1980 р.), доцент кафедри хорознавства і хорового диригування ХДАК (1995 р.), профессор.

Працює в ХДАК на кафедрі хорового диригування з 1968 р.

Автор понад 120 науково-методичних праць, 6 навчальних посібників, монографії. Розробила цілісну наукову концепцію вузівських авторських курсів «Хорова література», «Інтонаційно-стильовий аналіз». Вперше впроваджено в навчальний процес оригінальну типологію стильових напрямів у класичному національному та сучасному хоровому стилі, а також метод інтонаційно-стильового аналізу хорових творів. Курс «Інтонаційно-стильовий аналіз» не має аналогів у сучасній практиці роботи мистецьких вузів ні в Україні, ні поза її межами. Провідний фахівець у галузі хорознавства, сучасної диригентської хорової освіти.

Успішно здійснює підготовку магістрів, аспірантів, кандидатів наук з проблем музичної культурології. Наукова школа І. Гулеско представлена науковцями, що захистили кандидатські дисертації: Ю. Івановою, А. Мартинюком, Ю. Мостовою, В. Міхно, О. Цехмістро.

Бере участь у міжнародних конференціях, виступає з доповідями з питань музичної культурології, сучасної вузівської музичної освіти. Організатор понад 58 наукових конференцій молодих вчених, аспирантів, магістрів та студентів.

Нагороджена почесними грамотами ректорату за плідне керівництво науково-творчим товариством студентів. Нагороджена почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За багаторічну плідну діяльність у галузі культури». За вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва нагороджена почесною відзнакою «Орденом за видатні досягнення в музичному мистецтві» – рішенням Вченої Ради Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського», №3 від 10.12.2009 р. № 083. Нагороджена медаллю «Ветеран праці». У 1999 р. була визнана «Людиною року» Американським біографічним інститутом у номінації «Видатні вчені світу». У 2002 р. нагороджена дипломом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач фундаментальних дисциплін». У 2006 р. нагороджена дипломом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін».

Співробітничала з кафедрою хорознавства Санкт-Петербурзької академії культури, кафедрами хорового диригування Казанської консерваторвії та Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, Харківського університету мистецтв. Є автором рецензій на навчальні посібники, монографії, базові програми П. Левандо, С. Казачкова, А. Лащенка та інших.

Веде активну лекційно-просвітницьку роботу, її вступні слова до тематичних, онтологічних та монографічних концертів хору ХДАК широко відомі і сприяють визнанню досягнень кафедри і її творчих колективів за межами України.

Напрями наукових досліджень: хорознавство, музична культурологія, музична естетика, теорія стилів та жанрів, теорія виконавства, проблеми інтерпретації, хорознавче музикознавство.

Основні опубліковані праці:
1. Гулеско И. И. Хоровая литература: новые жанрово-стилевые процессы в хоровой музыке 60-80-х гг.: учеб. пособие / И. И. Гулеско. – Харьков : ХГИК, 1991. – 90 с.
2. Гулеско І. І. Національний хоровий стиль : навч. посіб. / І. І. Гулеско – Х. : ХДАК, 1994. – 108 с., 2-ге видання, перероблене і доповнене, Харків, 2011, 90 с.
3. Гулеско І. І. Музично-художня типологія реквієму в європейському культурному контесті : монографія / І.І. Гулеско. – Х. : ХДАК, 2003. – 76 с.
4. Гулеско І. І. Хорові твори крупної форми сучасних композиторів : навч. посіб. / І. І. Гулеско. – Х. : ХДІК, 1972. – 30 с.
5. Гулеско И. И. Поэзия В. Маяковского в Патетической оратории Г. Свиридова / И. И. Гулеско. – Х. : ХГИК, 1970. – 24 с.
6. Гулеско И. Современные прнципы воплощения фольклора в хоровом композиторском творчестве / И. Гулеско, А. Виханская // Русская хоровая культура: История. Традиции. Современные проблемы : сб. науч. тр. Санкт-Петербургской академии культуры. – СПб., 1995. – С. 88-104.
7. Гулеско И. И. Жанрово-стилистические аспекты хоровой поэтики Георгия Свиридова /И. И. Гулеско // Г. В. Свиридов и современная отечественная и мировая культура : сб. докл. III Всерос. науч.-практ. конф. «Свиридов. Чтения», 14-15 нояб. 2007 г. – Курск, 2007. – С. 64-69.
8. Гулеско И.И. Хоровая поэтика Георгия Свиридова и современный историко-культурный контекст // Статья // X Всероссийская научно-практическая конференция, Курск, сб. из-во «Курский ЦНТИ», 2015, С. 75-78.