ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра хорознавства та хорового диригування

Бойко В’ячеслав Геннадійович
завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент

Науково-педагогічний стаж 18 років.

Викладає навчальні дисципліни : Диригування, Хоровий клас, Диригентсько-хорова практика, Духовна музика, Методика викладання спеціальних дисциплін, Читання хорових партитур, Аранжування, Духовна музика : національні традиції та сучасність; здійснює керівництво магістерськими роботами.

В. Г. Бойко є автором понад 30 публікацій, зокрема:
1. Бойко В. Пошуки, знахідки та суперечності у гармонізації старовинних православних розспівів (кінець XVIII – XIX ст.) / В. Бойко // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2010. – Вип. 29. – С. 258–267.
2. Бойко В. Пошуки нових виразних засобів гармонізації старовинних розспівів (кінець XIX – початок XX ст.) / В. Бойко // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2010. – Вип. 30. – С. 202–212.
3. Бойко В. Духовна музика : прогр. та навч.-метод. матеріали / В. Бойко. – Х. : ХДАК, 2010. – 27 с.
4. Бойко В. Читання хорових партитур : прогр. та навч.-метод. матеріали / В. Бойко. – Х. : ХДАК, 2010. – 25 с.
5. Бойко В. Специфіка взаємодії «церковної» та православної музики / В. Бойко // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2011. – Вип. 35. – С. 237–247.

Під керівництвом В. Г. Бойка академічний хор студентів Харківської державної академії культури проводить активну просвітницьку діяльність, спрямовану на збереження національної хорової культури та мистецтва, бере участь у міжнародних та всеукраїнських хорових конкурсах, фестивалях, концертних заходах м. Харкова та Харківської області.

У листопаді 2017 р. Бойко В. Г. став переможцем XIX обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (диплом у номінації «Завідувач кафедри»).