ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра фортепіано

Зимогляд Наталія Юріївна
доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент

Зимогляд Наталія Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент. Стаж науково-педагогічної роботи 35р. Викладаю фортепіано та здійснюю керівництво магістерськими роботами.

1982 закінчила ХІМ ім. І.П. Котляревського, кваліф. викладач, концертмейстер. З 1985 – концертмейстер кафедри оперної підготовки ХІМ, з 1993 – провідний концертмейстер. З 1986 викладач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано (за сумісництвом). У 1996 – 1999 – концертмейстер Харківської державної опери ім. М.В. Лисенка (за сумісництвом). З 1998 – старший викладач, 2001 – доцент кафедри теорії музики та фортепіано, з 2017 – доцент кафедри фортепіано Харківської державної академії культури.

Підвищувала кваліфікацію у Харківському національному університеті мистецтв на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано.

У якості концертмейстера приймала участь у постановках оперних спектаклів як на сцені оперної студії ХДУМ, так і на сцені харківського оперного театру, виступала у концертах з провідними солістами - вокалістами Харкова – заслуженою артисткою України О. Скворцовою, А. Калюжним, В. Червонюком, А.Юрченко та ін. Брала участь у фестивалях та концертах як на різних сценах Харкова, у тому числі харківської філармонії, так і філармонії Ростова на Дону та Києва. Різноманітність концертних програм обумовлено великим репертуаром як класичної, романтичної музики, так і творів сучасних у тому числі українських та харківських композиторів.

Дисертація:
Пианистическая культура Украины 30-х - 50-х годов ХХ века [Текст] : дис... канд. искусствоведения: 17.00.01 / Зимогляд Наталья Юрьевна ; Харьковский гос. ин-т культуры. - Х., 1996. - 163 л.
Піаністична культура України 30-х - 50-х років ХХ сторіччя [Текст] : автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Зимогляд Наталія Юріївна ; Харківський держ. ін-т культури. - Х., 1996. - 22 с.

З 1998 р. працює на посаді старшого викладача кафедри теорії музики та фортепіано ХДАК. З 2001 р. – переведена на посаду доцента тієї ж кафедри. У якості концертмейстера брала участь у постановках оперних спектаклів як на сцені оперної студії ХДУМ ім. І. П. Котляревського, так і на сцені ХАТОБ. Виступала у концертах з провідними солістами-вокалістами м. Харкова – Заслуженою артисткою України О. Скворцовою, А. Калюжним, В. Червонюком та ін. У дуеті з проф. Н. Гребенюк брала участь у фестивалях та концертах як на різних сценах Харкова, у тому числі – Харківської філармонії, так і філармонії Ростова-на-Дону, Києва та ін. Різноманітність концертних програм обумовлено великим репертуаром як класичної, романтичної музики, так і творів сучасних, у тому числі, українських та харківських композиторів. Постійно бере участь у концертах в рамках міжнародного фестивалю «Харківські асамблеї».

Сфера наукових інтересів: проблеми фортепіанного виконавства та інтерпретації, історії піаністичної культури України.

Автор понад 60 публікацій, серед них: статті, опубліковані у фахових, наукометричних та інших виданнях, тези доповідей і матеріали конференцій, а також навчально-методичні праці з курсу «Фортепіано».

Має публікації, серед яких:
1. Зимогляд Н.Ю. Фортепіанне виконавство України в 30-ті рр. ХХ ст. / Н. Ю Зимогляд // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. Держ. акад. культури; за заг. ред. В.М. Шейка. –– Х. : ХДАК, 2014. –– Вип. 45. –– С. 268-276;
2. Зимогляд Н.Ю. Фортепіанне виконавство України середини ХХ ст. / Н. Ю. Зимогляд // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. Держ. акад. культури; за заг. ред. В.М. Шейка. –– Х.: ХДАК, 2014. –– Вип. 47. –– С. 281-290;
3. Зимогляд Н.Ю. Національна фортепіанна музика, як фактор розвитку піаністичної культури України середини ХХ ст. / Зимогляд Н.Ю // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. Держ. акад. культури; за заг. ред. В.М. Шейка. –– Х.: ХДАК, 2015. –– Вип 48. –– С. 102 –– 112;
4. Зимогляд Н.Ю. Фортепіанна техніка, як основа розвитку піаніста-фахівця / Н. Ю. Зимогляд // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Серія 14, Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць. –– Вип 19 (24). – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. –– С. 130 –– 134;
5. Зимогляд Н.Ю. Другий фортепіанний концерт С. Прокоф’єва у виконавських версіях (досвід аналізу піаністичної культури) / Н.Ю. Зимогляд // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України. Харк. Держ. акад. культури; за заг. ред. В.М. Шейка. – Х.: ХДАК, 2016. –– Вип 53. –– С.29––39;
6. Зимогляд Н.Ю. Ціннісні орієнтири музичної творчості (на прикладі редакцій «Прелюдії, фуги і варіації» С. Франка / Н.Ю. Зимогляд // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України. Харк. Держ. акад. культури; за заг. ред. В.М. Шейка. – Х.: ХДАК, 2016. –– Вип. 54. –– С.29––39;
7. Зимогляд Н.Ю. Питання формування виконавської культури в аспекті сучасної «педагогіки мистецтва» / Н.Ю. Зимогляд // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Серія 14, Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць. –– Вип 20 (25). – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. –– С.18 ––23;
8. Зимогляд Н.Ю. IV фортепіанній концерт А. Рубінштейна: питання виконавських традицій та піаністичної культури / Н.Ю. Зимогляд // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України. Харк. Держ. акад. культури; за заг. ред. В.М. Шейка. – Х.: ХДАК, 2017. –– Вип. 57. –– С.213––222;