ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра фортепіано

Скляров Олександр Давидович
завідувач кафедри, заслужений діяч мистецтв України, професор

Олександр Давидович Скляров – Заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедрою фортепіано ХДАК.

Його трудова діяльність вже більше сорока років пов’язана з Харківською державною академією культури, де він розпочав свій викладацький шлях на кафедрі історії музики і фортепіано (1973 р.), пройшовши його від викладача до завідувача кафедри теорії музики і фортепіано (1993 р.), професора (2003 р.).

За вагомий особистий внесок у розвиток культури і мистецтва та високі творчі здобутки О.Д.Склярову у 1998 році присвоєно державне почесне звання „Заслужений діяч мистецтв України”.

У 2007 р. О. Д. Скляров став дипломантом конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” в номінації “Завідувач кафедри” та отримав Відзнаку Міністерства культури і туризму України за багаторічну плідну працю в галузі культури.

Професор О.Д.Скляров – член Національної Всеукраїнської музичної спілки, висококваліфікований фахівець та концертуючий музикант. За його безпосередньою участю на факультеті музичного мистецтва академії впроваджено нову спеціалізацію – „музичне мистецтво” для піаністів. Має багатий педагогічний досвід, який вдосконалює не тільки в практичній, але й в науково-методичній роботі. Досліджує проблеми музичного виконавства, формування національного педагогічного репертуару, вплив музичного виконавства на художньо-естетичне формування особистості та ін.

Досвідчений педагог. Серед студентів, які пройшли підготовку з курсу „Фортепіано” у класі О.Д.Склярова, є лауреати і дипломанти Міжнародних та Національних фестивалів і конкурсів, заслужені працівники культури України, Відмінники освіти. Протягом багатьох років він надає постійні консультації та проводить майстер-класи для викладачів, що проходять стажування при кафедрі. Понад тридцять років активно займається концертно-виконавською діяльністю. Його виступи добре знайомі шанувальникам фортепіанного мистецтва не тільки в Харкові, але й в Києві., де він неодноразово демонстрував свою виконавську майстерність на сцені національної філармонії України. Під його акомпанемент виступали провідні майстри-виконавці України. Народна артистка України Є.С.Мірошніченко назвала О.Д.Склярова своїм найулюбленішим концертмейстером. Про нього з захопленням відзивався найкращий альтист світу Ю.Башмєт.

В його репертуарі декілька концертних програм. Має фондові записи на державному радіо та телебаченні (загальний час звучання понад 4 години), компакт-диски. Щоденне віщання Харківського обласного радіо вже більше тридцяти років розпочинається музичними позивними з „Пісні про Харків” І.Ковача у виконанні О.Д.Склярова.

Постійно бере участь у проведенні міжнародних конкурсів естрадної пісні ім. К.І.Шульженко як головний концертмейстер. Провідний соліст-концертмейстер вищої кваліфікації Харківської обласної філармонії. Його концертмейстерська діяльність неодноразово отримувала високу оцінку в рецензіях у періодичних виданнях України.

Має публікації, серед яких:
1. Скляров, О. Д. Фортепіанна партія у старовинному романсі : навч. посіб. з курсу «Фортепіано» для студ. зі спец. «Муз. мистецтво» / О.Д. Скляров ; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2010. – 24 с.
2. Музично-слухові уявлення та їх сутність у контексті фортепіанної педагогіки та виконавства / О. Д. Скляров // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2012. – Вип. 13. – С. 160-163.
3. Скляров О.Д. Розвиток внутрішнього слуху, пам’яті та асоціативного мислення у процесі фортепіанного навчання / О.Д. Скляров // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Х. :ХДАК, 2014. – Вип. 47. – С.247-253.
4. Скляров О.Д. Музично-слухові уявлення та їх сутність у контексті фортепіанної педагогіки / О.Д. Скляров // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди – Х. : ХНПУ, 2014.
5. Скляров О.Д. Утілення традицій естрадного вокалу у виконавській стилістиці К.І.Шульженко / О.Д. Скляров // Збірник наукових праць Харківського національного педа-гогічного університету ім. Г. С. Сковороди – Х. : ХНПУ, 2015.
6. Скляров О.Д. Романс «Не йди, побудь зі мною» в часопросторі виконавських інтерпретацій / О.Д. Скляров // Культура України. Сер. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; за заг. ред. проф. В. М. Шейка. – Х. : ХДАК, 2016. – Вип 54. – С. 223-231.
7. Скляров О.Д. Стилистические особенности концертмейстерского искусства Д. Ашкинази / О.Д. Скляров // Вісн. Харк. держ. академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. ― Х. : ХДАДМ, 2016.

Має почесні грамоти, дипломи та подяки.