Харківська державна академія культури | Офіційний сайт ХДАК

ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра фортепіано

Рум'янцева Алла Юріївна
доцент, кандидат мистецтвознавства

Рум’янцева Алла Юріївна – кандидат мистецтвознавства (2011), доцент (2014). Стаж науково-педагогічної діяльності – 16 років.

Викладає навчальні дисципліни: Фортепіано для всіх спеціалізацій музичного мистецтва.

Здійснює керівництво магістерськими роботами з публікацією тез на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

З 1998 по 2015 р. займалася концертно-просвітницькою діяльністю в межах заходів (конференції, фестивалі, концерти, концерти-лекції) міської громадської організації «Сат’я». Лауреат міського фестивалю «Гармонія тіла та душі» (2004).

Серед студентів по класу фортепіано: Ващенко О. в квітні 2001 р. – лауреат ІІІ регіонального конкурсу обдарованої молоді в Мелітополі (номінація – фортепіано).

Автор понад 40 публікацій, зокрема:
1. Рум’янцева А. Ю. Виконавська діяльність харківських піаністів у повоєнну добу / А. Ю. Рум’янцева // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. ― Харків : ХДАДМ , 2014. ― Вип. 1. ― С. 54 – 59.
2. Рум’янцева А. Ю. Фортепіанне виконавство як предмет дослідження та явище музикознавства / А. Ю. Рум’янцева // Культура України : зб. наук. пр. ― Харків : ХДАК, 2014. ― Вип. 47. ― С. 253 – 260.
3. Рум’янцева А. Ю. Ґенеза та становлення теоретичної діяльності харківських піаністів / А. Ю. Рум’янцева // Культура України : зб. наук. пр. ― Харків : ХДАК, 2015. ― Вип. 51. ― С.40 – 49.
4. Рум’янцева А. Ю. Діяльність Н. С. Радченко в контексті соціокультурного розвитку України 40-х – 70-х рр. ХХ століття / А. Ю. Рум’янцева // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. ― Харків : ХДАДМ, 2015. ― Вип. 4. ― С. 93 –96.
5. Рум’янцева А. Ю. Особливості відновлення науково-методичної роботи піаністів Харкова у повоєнний період / А. Ю. Рум’янцева // Культура України : зб. наук. пр. ― Харків : ХДАК, 2016. ― Вип. 53 . ― С. 60 – 69.
6. Рум’янцева А. Ю. Дослідницька діяльність харківських піаністів у контексті соціокультурної парадигми другої половини ХХ ст. / А. Ю. Рум’янцева // Культура України : зб. наук. пр. ― Харків : ХДАК, 2016. ― Вип. 54 . ― С. 214 – 222.
7. Рум’янцева А. Ю. Спадкоємність у фортепіанно-педагогічній творчості Л. М. Попової / А. Ю. Рум’янцева // Вісник : зб. наук. пр. ― Харків : ХДАДМ, 2017. ― Вип. 1. ― С. 141 – 144.