ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра фортепіано

Куразаєва Валентина Іванівна
старший викладач

Куразаєва Валентина Іванівна – старший викладач кафедри фортепіано. Науково-педагогічний стаж роботи – 47 років. Закінчила Харківське музичне училище (1965), Харківський державний інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського, аспірантуру Харківського педагогічного інституту ім. Г. Сковороди (1976 – 1980). З 1970 року працює в ХДАК на посадах концертмейстера, викладача, старшого викладача.

В. І. Куразаєва є провідним фахівцем у галузі теорії та методики викладання гри на фортепіано. Професійна діяльність охоплює науково-методичний, виконавський та педагогічний напрями діяльності, спрямовані на формування піаністичної майстерності студентів факультету музичного мистецтва різних спеціалізацій. В. І. Куразаєва є автором більш 40 публікацій, серед яких наукові статті, матеріали конференцій і навчально-методичні матеріалу з курсу «Фортепіано» та «Спецінструмент».

В межах організаційної роботи обіймав посаду завідувач кафедрою теорії музики та фортепіано (1981 – 1988 рр.).

Має подяки та грамоти за особистий внесок та високу професійну майстерність у підготовці іноземних фахівців в галузі музичного мистецтва.

Викладає навчальні дисципліни: Фортепаіно, Спеціальний інструмент (фортепіано).

Автор понад 40 публікацій, зокрема:
1. Фортепіанна творчість М.В. Лисенка в історико-культурному контексті / В.І. Куразаєва // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матер. міжнар. наук. конф., 26–27 листоп. 2015 р. / Харк. держ. акад. культури. — Х. : ХДАК, 2015. — С. 86-89.
2. Особливості виконавського мислення піаніста / В.І. Куразаєва // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матер. міжнар. наук. конф., 23–24 листоп. 2017 р. / Харк. держ. акад. культури. — Х. : ХДАК, 2017. — С. 104-106.
3. Фортепіано : програма та навч.-метод. матеріали для студентів, напрям підготовки 0202 «Мистецтво», спец. 6.020204 «Муз. мистецтво», спеціалізації: «Хор. диригування», «Естрад. спів», «Нар. спів», «Нар. інструменти», «Оркестрові духові та удар. інструменти», «Муз. мистецтво естради» / М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури, Каф. теорії музики та фортепіано ; [уклад.: О. Д. Скляров, І. І. Польська, В. М. Щепакін, Н. Ю. Зимогляд, Н. О. Рябуха, А. Ю. Рум'янцева, В. І. Куразаєва]. — Харків : ХДАК, 2013. — 30 с.
4. Художньо-стильові та виконавські особливості вивчення фортепіанних творів західно-європейських композиторів ХІХ ст. : навч.-метод. матеріали для студентів з курсу “Фортепіано” ; [уклад.: Куразаєва В. І.]. — Харків : ХДАК, 2013. – 29 с.
5. Формування концертмейстерської майстерності в підготовці студентів-піаністів: навч.-метод. матеріали для студентів з курсу «Фортепіано» (спецінструмент) ; [уклад.: Куразаєва В. І.]. — Харків : ХДАК, 2014. – 24 с.
6. Відмінності педалізації у фортепіанних творах К.Дебюссі : освітньо-метод. матеріали для студентів з курсу “Фортепіано” ; [уклад.: Куразаєва В. І.]. — Харків : ХДАК, 2015. – 28 с.
7. Розвиток виконавського мислення студентів у самостійній роботі над музичними творами: навч.-метод. матеріали для студентів факультету ММ; [уклад.: Куразаєва В. І.]. — Харків : ХДАК, 2016. – 24 с.