ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Великий Юрій Юрійович
викладач

Великий Юрій Юрійович — викладач кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 3 роки.

Дисципліни, які викладає: «Основи продюсування та виробництва аудіовізуальних творів», «Режисура аудіовізуальних творів».

Публікації:
1. Великий Ю. Ю. Вплив соціальних комунікацій на суспільство / Ю. Ю. Великий; Д. О. Коновалов // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Х., 2014. — Вип. 44. — C. 106-114. — http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v44/15.pdf.
2. Великий Ю. Ю. Створення медіатек у бібліотеках внз / Великий Юрій Юрійович // Соціально-гуманітарний вісник : зб. наук. пр. / Т-во "Наука та знання". — Харків, 2016. — Вип. 14. — C. 49-52.
3. Великий Ю. Ю. Формування інформаційних потреб молоді в телевізійному медіа-просторі / Ю. Ю. Великий // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2015. — Вип. 47. — C. 157-165. — http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v47/20.pdf.
4. Світло та композиція [Електронний ресурс] : робоча прогр. навч. дисципліни напрям підготовки 0202 Мистецтво, спец. 6.02020301 "Кіно-, телемистецтво", спеціалізації "Телеоператор", ф-т Кіно-, телемистецтва / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [розробники: Д. Л. Городнянський, Великий Ю. Ю.]. — Харків : ХДАК, 2013. — 10 с. — Ел. копія в базі даних.