ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Субота Євген Володимирович
старший викладач, кандидат культурології

Субота Євген Володимирович — кандидат культурології, старший викладач кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 9 років.

Дисципліни, які викладає: «Режисура аудіовізуальних творів», «Теорія та практика монтажу аудіовізуальних творів»; здійснює керівництво магістерськими роботами.

Публікації:
1. Субота, Є. В. Інформаційно-психологічний вплив ЗМІ / Є. В. Субота // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – Вип. 49. – C. 120-130.
2. Субота, Є. В. Особливості реалізації політичної комунікації засобами масової інформації / Є. В. Субота // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Х., 2014. – Вип. 45. – C. 101-108.

Є. В. Субота бере участь у творчих кінопроектах, зокрема, у зйомці серіалів в Україні та Європі.