ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Петрова Олена Павлівна
викладач

Петрова Олена Павлівна — викладач кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 17 років.

Дисципліни, які викладає: «Основи режисури аудіовізуальних творів», «Режисура аудіовізуальних творів»; здійснює керівництво бакалаврськими роботами.

Публікації:
1. Дипломна практика : прогр. та навч.-метод. матеріали напряму підготовки 0202 "Мистецтво", спеціальності 7.02020301 "Кіно-, телемистецтво", спеціалізацій "Режисер телебачення" та "Оператор телебачення" ОКР "спеціаліст" / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [уклад.: О. П. Петрова, В. Б. Чайковська]. — Х. : ХДАК, 2013. — 13 с. — Ел. копія в базі даних.
2. Робоча програма з телережисури [Електронний ресурс] : для студентів 4 курсу напрям підготовки 0202 "Мистецтво" спец. 602020301 "Кіно-, телемистецтво", спеціалізації "Телерепортерство" ОКР "бакалавр" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [розроб. О. П. Петрова]. — Харків : ХДАК, 2013. — 10 с. — Ел. копія в базі даних.
3. Телережисура [Електронний ресурс] : робоча прогр. навч. дисципліни напрям підготовки 0202 "Мистецтво" спец. 602020301 "Кіно-, телемистецтво", спеціалізація "Режисер телебачення", ф-т "Кіно-, телемистецтва" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [розроб.: Є. С. Бойцов, О. П. Петрова]. — Харків : ХДАК, 2013. — 10 с. — Ел. копія в базі даних.
4. Основи режисури аудіовізуальних творів : програма та навч.-метод. матеріали для студентів 1 курсу ОКР "бакалавр" напряму підготовки 02 "Культура і мистецтво", спец. 021 "Аудіовізуал. мистецтво та виробництво", ф-т кіно-, телемистецтва / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [уклад. О. П. Петрова]. — Харків : ХДАК, 2016. — 23 с. — http://192.168.1.122/ufd/fulltext/Програми та навчально-методичні матеріали ХДАК/pdf-2016/+Основи режисури-Петрова.pdf.

Студенти О. П. Петрової — лауреати міжнародних кінофестивалів.