ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Первишева Ірина Борисівна
викладач

Первишева Ірина Борисівна — викладач кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 7 років.

Дисципліни, які викладає: «Режисура аудіовізуальних творів», «Виробництво аудіовізуальних творів», «Теорія та практика монтажу аудіовізуальних творів».

Публікації:
1. Алфьорова З. І. Пластичне мислення в художній культурі на межі XX-XXI ст.: зміни в принципах монтажності / З. І. Алфьорова, І. Б. Первишева // Культура України. Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2016. — Вип. 54. — C. 308-322.
2. Первишева І. Б. Вплив комп'ютерних технологій, монтажних форм і прийомів на становлення та розвиток інтернет-простору / І. Б. Первишева; Д. О. Коновалов // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2014. — Вип. 44. — C. 136-143. — http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/kultura44/19.pdf.
3. Первишева І. Б. Монтажність як спосіб осягнення нової цілісності в екранній культурі постмодерну / І. Б. Первишева // Проблеми сучасності : мистецтво, культура, педагогіка : зб. наук. пр. / М-во культури України, Луган. держ. акад. культури і мистец. — Луганськ, 2013. — Вип. 25. — C. 208-219.
4. Первишева І. Б. Розвиток "відкритої екранної форми" в період постмодерну / І. Б. Первишева // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. — Харків, 2013. — Вип. 40. — C. 239-246. — http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/kultura40/32.pdf.
5. Матеріали до історії українського кіно (1991-2011). Вип. 1 : Публікації в наукових збірниках та матеріалах конференцій : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [авт.-упоряд.: Н. Тертичка, Н. Казакова ; наук. ред. В. Кононенко]. — Київ : [Б.в.], 2013. — 214 с.

І. Б. Первишева — лауреат міжнародних телевізійних фестивалів.