ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Нікулін Руслан Віталійович
викладач

Нікулін Руслан Віталійович — викладач кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 1 рік.

Дисципліни, які викладає: «Робота режисера з актором», «Сценарна майстерність в екранному мистецтві».

Публікації:
Никулин Р. В. Гэг как лексический элемент и хранитель традиций экранной эксцентрики / Р. В. Никулин // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (24-25 листоп. 2016 р.) / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. – Харків, 2016. – C. 187-189.

Р. В. Нікулін — лауреат телевізійних та кінофестивалів. Режисер-постановник телесеріалів та художніх фільмів.