ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Мурашко Маріанна Володимирівна
старший викладач, кандидат мистецтвознавства

Мурашко Маріанна Володимирівна — кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 3 роки.

Дисципліни, які викладає: «Мультимедійний дизайн», «Академічний малюнок».

Публікації:
1. Мурашко М.В. Определение моушн-дизайна и систематизация его объектов / М. Л. Опалев, М. В. Мурашко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. — Харків, 2012. — Вип. 6. — С. 31–35.
2. Мурашко М. В. Визуальные средства инфографики в видео-рекламе / М. В. Мурашко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2015. — Вип. 2. — С. 88–95.
3. Мурашко М. В. Засоби художньої виразності живопису Марії Приймаченко в українському відео-дизайні / М. В. Мурашко // Аркадія / Одес. нац. політехн. ун-т. — 2015. — № 2. — С. 42–46.
4. Мурашко М. В. Влияние концепции на принципы построения визуального языка анимационного рекламного фильма / М. В. Мурашко // Искусство и культура / Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова. — Витебск, 2015. — № 3. — С. 28–32.
5. Мурашко М. В. Шрифт, як виразний засіб передачі інформації у відео-рекламі / М. В. Мурашко // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. — Харків, 2015. — Вип. 5. — С. 26–35.
6. Мурашко М. В. Зв’язок озвучування з засобами виразності анімації у відео-рекламі / М. В. Мурашко // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. — Харків, 2015. — Вип. 7. — С. 41–53.
7. Мурашко М. В. Принципи візуального сприйняття інформації в дизайні рекламного ролику / М. В. Мурашко // Аркадія. — Одесса, 2015. — № 4 (45). — С. 46–57.