ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Миславський Володимир Наумович
старший викладач, кандидат мистецтвознавства

Миславський Володимир Наумович — Кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 5 років.

Дисципліни, які викладає: «Історія кіно та телебачення», «Переглядовий семінар».

Публікації:
1. Миславский В. Становление кинематографического образования в Украине (1916-1929) / Владимир Миславский // Вища мистецька освіта як стратегічний інструмент збереження культурної ідентичності: аспекти історичного музикознавства - VIII : зб. наук. ст. / М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, Каф. історії укр. та зарубіж. музики. — Харків, 2016. — C. 170-208.
2. Миславский В. Н. Формирование материально-технической базы украинского кинематографа в 1920-е годы / Миславский В. Н. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2016. — C. 127-131. — (Мистецтвознавство ; № 1).
3. Миславський В. Н. Діяльність Олександра Шуба на посаді голови правління ВУКФКУ в 1927-1928 роках / Миславський В. Н. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2016. — Вип. 4. — C. 52-55.
4. Миславський В. Н. Кадрова політика ВУКФКУ в 1920-ті роки / Миславський В. Н. // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. [Серія] : Мистецтвознавство : [зб. наук. пр.]. — Харків, 2017. — № 1. — P. 136-140.
5. Миславський В. Н. Кіноосвіта в Україні в 1920-хх рр. / В. Н. Миславський // Культура України. Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2016. — Вип. 53. — C. 186-194.
6. Миславський В. Н. Становлення анімації в українському кінематографі 1927-1930-х років / Миславський В. Н. // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. [Серія]: Мистецтвознавство : [зб. наук. пр.]. — Харків, 2016. — № 5. — C. 85-89.
7. Олександр Довженко: маловідомі сторінки / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Соціол. Ф-т; Каф. медіа-комунікацій ; [передм., упоряд. В. Н. Миславський]. — Харків : [Дім Реклами], 2015. — 258 с.
8. Миславський, Владимир Наумович. Фактографическая история кино в Украине, 1896-1930. Т. 1 : Фильмографический справочник / В. Н. Миславский ; Харьк. нац. ун-т искусств им. И. П. Котляревского. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Харьков : Дім Реклами, 2016. — 495 с.
9. Миславський, Владимир Наумович Фактографическая история кино в Украине, 1896-1930. Т. 1 : Биографический справочник / В. Н. Миславский ; Харьк. нац. ун-т искусств им. И. П. Котляревского. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Харьков : Дім Реклами, 2016. — 463 с.
10. Миславський, Володимир Наумович Становлення кіногалузі в Україні 1922-1930 років: протиріччя часу і розмаїтість тенденцій : монографія / В. Н. Миславський ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків : Друкарня Мадрид, 2016. — 341 с.

В. Н. Миславський — лауреат телевізійних конкурсів та кінофестивалів; автор та ведучий програм про кіно.